Medarbejder sider på en trappe og smiler

Vi sætter det stærkeste hold

En sund virksomhedskultur med tilfredse medarbejdere giver en sund forretning.

Da et sundt SE betyder, at vi kan give tilbage til samfundet, er medarbejderudvikling og investering i trivsel en del af vores forretningsdrevne CSR-strategi. Samtidig handler det om at give de svageste en chance på det stærkeste hold samt arbejde for diversitet i holdets sammensætning.

Glade og raske på arbejde

Vi sætter det stærkeste SE-hold ved at prioritere og investere i mangfoldighed, kompetenceudvikling, sundhed og trivsel. Og det ser ud til at virke, for der er i løbet af 2015 foretaget to trivselsmålinger, som begge var præget af høj deltagelsesgrad på over 90 % og et samlet resultat i kategorien ’høj arbejdsglæde’. Både  engagementet og resultatet glæder os, og vi hæfter os desuden ved, at arbejdsglæden er markant bedre end både det danske arbejdsmarked
generelt og de markeder, vi opererer på.

Vi har desuden et lavt sygefravær, som i 2015 var på gennemsnitligt 2,42 %. En sund kostpolitik, fordelagtig sundhedsforsikring til samtlige medarbejdere samt tilbud om fitness og massage på de fleste lokationer har formentlig også positiv betydning for dette.

Det stærkeste hold er mangfoldigt

SE er en organisation med stor mangfoldighed og en bred medarbejdersammensætning, for vi beskæftiger alt fra elektrikerlærlinge over økonomiassistenter til sproglige humanister og energiingeniører. Mange af vores medarbejdere har rødder i enten el- eller telesektoren, men efter fusionen med Stofa og indtrædelsen i nye forretningsområder har vi også budt velkommen til en lang række andre profiltyper, fx kandidater fra it- og businessfag eller profiler fra humanistiske studier.

Vi ønsker fremadrettet at skabe en organisation med endnu større diversitet, herunder flere kvinder i ledelsen. Dog ikke mere, end at vi vægter de rigtige kvalifikation er og holdninger frem for køn, alder, etnicitet og geografi. Ikke mindre vigtigt: Uanset hvem man er, skal man have løn efter kvalifikationer, og vi har derfor stor fokus på ligeløn.

Vi hjælper mennesker videre

Vi yder aktiv støtte til mennesker, som har brug for ekstra hjælp eller fleksibilitet for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores tilbud om flexjob går primært til medarbejdere, som efter mange års dedikeret indsats i SE er hindret i at arbejde med samme kraft som tidligere. Vi byder også eksterne medarbejdere med særlige arbejdsmæssige udfordringer ind i organisationen, og i 2015 havde vi i alt ni personer ansat i flexjobs.

En særlig indsats er desuden vores medvirken i Headspace Esbjerg+: Et tilbud til sårbare unge, der har brug for at blive hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Tanken er at inkludere praktiske joblæringsperioder hos forskellige virksomheder, og vi har haft god succes med de første forløb.

Dialog mellem to SE medarbejdere
Harde, som arbejder i IT-afdelingen hos SE
– Jeg kunne ikke finde en elevplads efter den sidste eksamen, og så gik der nogle måneder, hvor jeg ikke lavede noget. Pludselig blev jeg opmærksom på Headspace Esbjerg+, som kunne hjælpe mig. Jeg havde nogle samtaler med dem, og de havde nogle gode kontakter til virksomheder i området, der kunne være en mulig hjælp for mig.

Harde Sobhanzadeh, IT-supporter hos SE

Investering i kompetenceudvikling

Et klart investeringsområde frem mod 2018 er kompetenceudvikling. Ikke mindst på lederplan, hvor  talenttiltrækningen i de senere år har været meget succesfuld. Vi har rekrutteret profiler fra andre brancher og toneangivende virksomheder, hvilket giver input til innovation, styrker mangfoldigheden og medfører et højt  ledelsesniveau. Det viser sig ikke mindst gennem medarbejderne, som gennem førnævnte arbejdsglædemålinger udtrykker stor tilfredshed med nærmeste leder – faktisk på et niveau, som ligger 34,5 % over landsgennemsnittet.

Videndeling styrker holdet

SE samarbejder i stigende grad med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner gennem studerende på flere niveauer. Eksempler er økonomistuderende på CBS eller MBA-studerende fra Aarhus Universitet, som har brugt SE-/Stofa-cases i deres opgaver. Samarbejdet er et led i ønsket om at bidrage til Danmarks udvikling som et bæredygtigt videnssamfund, idet vi giver de studerende et indblik i erhvervslivet, ligesom de studerende bringer den nyeste viden ind i vores virksomhed. At koble SE og de videregående uddannelser er et klart indsatsområde, for antallet af uddannelsespladser skal følge med koncernens udviklingset i relation til både medarbejderantal og antal vidensarbejdspladser. I 2015 havde vi 13 elever/ lærlinge og sammenlagt 69 praktikanter og studentermedhjælpere, hvilket er en tredobling i forhold til 2014.