Alssund Biavlerforening

Legitim og ansvarlig forretningsførelse

Legitim og ansvarlig forretningsførelse skal danne grundlag for, at SE kan give tilbage til samfundet på forskellig vis. I løbet af de senere år har vi med fokus på lønsomhed gødet jorden for en sund koncern, der er klar til at vokse.

Social ansvarlighed i hele værdikæden

I takt med at SE-koncernen vokser, øges også kravene til vores mange leverandører. Hvert år køber vi en stor mængde varer og tjenesteydelser til den daglige drift – f.eks. el-kabler og tv-bokse, som sikrer kunderne strøm og signal, men også alt fra kontorartikler, diesel og madvarer til intern brug. Leverancen af alle disse ting skal leve op til det niveau af socialt og miljømæssigt ansvar, som vi selv efterstræber.

Vi har derfor opdateret vores Code of Conduct i overensstemmelse med UN Global Compact’s principper og lader disse indgå i alle nuværende og nye leverandørsamarbejder. Det giver os endnu bedre mulighed for at sikre ansvarligheden i hele vores værdikæde – samt at gå i dialog med leverandører, hos hvem vi måtte møde uhensigtsmæssige forhold.

Forståelige regninger

For SE handler ansvarlig forretningsførelse også om letforståelig kommunikation til kunderne. Hos os skal sund fornuft altid sejre og enkelthed vinde over kompleksitet, ikke mindst i relationen til kunderne. Vi arbejder i flere forskellige projektspor med at løfte kundeoplevelsen i forhold til afregning, f.eks. en forenkling af el-fakturaerne.
Det er en indsats, som også kan komme eksterne parter til gode, idet vi tilbyder at afregne for andre energiselskaber, som ønsker en effektiv og pålidelig opgaveløsning.

Rent mel i posen

SE vægter åbenhed og troværdighed og vil derfor gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset. Ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser som f.eks. økonomisk kriminalitet eller sexchikane. For at undgå situationer, hvor nogle frygter at optræde illoyalt over for kolleger eller SE, indfører vi et Whistleblowersystem, der sikrer anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser. Systemet vil kunne benyttes af både medarbejdere, repræsentantskab og kunder.