SE går foran som rollemodel

I SE ønsker vi at gå foran som rollemodel ved at styrke vores egen bæredygtighed og digitalisering.

Det sker blandt andet gennem reducering af vores egen CO2-udledning, en nøjere overvågning af eget energiforbrug samt mere økologi og mindre madspild i vores kantinedrift. På den digitale front handler det om at indføre digitale løsninger i stadig flere aktiviteter, hvilket på forskellig vis kan styrke både bæredygtighed, medarbejdertrivsel og kundeoplevelser.

Bæredygtigheden breder sig

SE-koncernen har på få år tredoblet antallet af medarbejdere og har nu i alt tolv lokationer i Danmark, fordelt i alle landsdele. Med hovedkontoret – i form af det karakteristiske passiv- og plusenergihus i Esbjerg – som forbillede stræber vi efter at fremme bæredygtighed, arbejdsmiljø og sammenhængskraft på tværs af vores lokationer. I 2015 har vi igangsat en række initiativer, som i de kommende år skal løfte vores arbejdsmiljø og egen bæredygtighed på tværs. Det gælder først og fremmest implementeringen af energistyringsprogrammet Energy Key, som vi gøre os i stand til fremadrettet at følge og benchmarke vores energiforbrug bedre.

10 % mindre CO2-udledning

Siden 2011 har vi fulgt vores egen CO2-udledning, som vi ønsker halveret inden i 2020. I 2015 blev den samlede udledning reduceret med knap 10% til 5.987 tons CO2, hvilket dog i år primært skyldes en lavere CO2-emmissionsfaktor på el. Grundet flere aktiviteter har vi samlet set haft en svag stigning i CO2-udledningen for 2015, men i forhold til udgangspunktet i 2011 kan vi glæde os over et fald på godt 32 %. Frem mod 2020 mangler vi at realisere 1.555 tons CO2-besparelser for at nå vores mål. Energy Key og et tættere fokus på vores bilpark bliver nogle af nøglerne for at nå dette mål.

Økologi og mindre madspild

I SE kan man som medarbejder være sikker på adgang til et sundt måltid mad på arbejdspladsen. Vi satte en høj standard for kantinedrift under byggeriet af hovedkontoret i Esbjerg i 2013, og siden har vi løbende søgt forbedringer på de øvrige lokationer. I 2015 fik vi Ringsted med som sidste lokation. Med dette på plads har vi påbegyndt arbejdet med at give bæredygtigheden et yderligere løft ved at gå ind i projekt ”Madspildsjæger”, som skal minimere mængden af mad, der går til spilde. Derudover arbejder vi mod at opnå bronzemærket i økologi i kantinerne i Esbjerg og Sønderborg, hvilket vil sige at 30-60% af råvarerne er økologiske.

SE beskæftiger omkring 1.500 ansatte, der alle sammen arbejder for bæredygtighed og digitalisering på en række fronter – både over for kunderne og på de indre linjer. Med professionel hjælp fra Teknologisk Instituts division, AgroTech, har SE-koncernen for alvor sat ind over for madspild og udnytter råderummet til mere økologi.

Grønnere bilpark

72 % af SE’s energiforbrug anvendes til transport. Det er en naturlig konsekvens af, at vi har mange service- og firmabiler, kombineret med en høj standard for energieffektivitet i vores ejede bygninger. Vores indsats i forhold til at skabe en grønnere bilpark er i disse år intens, blandt andet har vi omlagt vores krav til, hvor langt nyindkøbte biler skal kunne køre på literen. Derudover har vi iværksat en indsats omkring mere miljøvenlig kørsel gennem bedre adfærdsregulering og kørsels-/ruteoptimering.

Den digitale arbejdsplads udvides

Den digitale arbejdsplads udvides I SE arbejder vi for bedre digitale oplevelser for vores kunder – men det gælder også vores medarbejdere. En del af vores klargøring til større skala går således på at gå forrest, når det kommer til  digitaliserede og automatiserede arbejdsgange for den enkelte medarbejder. Det gælder f.eks. muligheden for at lede og samarbejde på distancen, mobil tilgængelighed til forskellige systemer og informationer samt digital modtagelse på ubemandede lokatione, hvor gæster møder et venligt ansigt fra receptionen i Esbjerg via en skærm – frem for en lukket dør. Også i vores korrespondance med kunderne søger vi flere og nye digitale arbejdsformer, som reducerer porto-, papir- og transportforbrug.