Vi styrker vores kunders bæredygtighed

SE Energi & Klima kæmper hver dag for mere bæredygtig energi og forbrug med omtanke til gavn for mennesker og virksomheder i Danmark.

208 GWH energibesparelser

I Energi & Klima har vi sparet vores erhvervskunder for 207,7 GWh. Det svarer til en besparelse på ca. 100 mio. kr. på deres energiregning.

503 GWH vedvarende energi

I 2015 producerede SE Blue Renewables møller ca. 503 GWh elektricitet. Det svarer til ca. 125.000 danske husstandes årlige elforbrug. SE Blue Renewables er Danmarks største operatør af landvind, og vi investerer fortsat i vindstrøm på trods af dårlige markedsvilkår.

Fra Big Data til kundefordele

Big Data er blevet et væsentligt fokusområde, ikke mindst hos SE Energi & Klima, hvor vi besidder værdifuld  information om brugsmønstre fra vores ca. 316.000 andelshaveres intelligente el-målere. Disse data bruges i dag primært til at afregne vores kunder, men der ligger viden gemt, som kan omsættes til kundefordele og nye løsninger. Forbrugsdata om den enkelte husstand vil eksempelvis kunne sammenholdes med data om vejr og vind, hvilket kan give viden om, hvilken adfærd og hvilke energibesparende investeringer, der vil kunne betale sig. Vi vil også kunne bruge viden om spidsbelastninger til at omdirigere strømmen og dermed forlænge levetiden for nettets aktiver.

Fem anbefalinger til holdbar vækst

Med afsæt i SE’s ambition om at tage et aktivt samfundsansvar tog vi i 2013 initiativ til tænketanken ”Big Future 2025 - forretning med holdbar vækst”. Resultatet var fem konkrete anbefalinger til holdbar vækst i dansk erhvervsliv, hvor energioptimering var et hovedfokus. Efter Big Future 2025 har vi i SE Energi & Klima Erhverv oplevet stor interesse for vores energirådgivning, hvor vi kan tilbyde vores kunder mere langsigtede energiaftaler. Læs mere om vækststudiet

Forbrug med omtanke

Next Step Lab er vores data- og researchafdeling, som hører til i innovations- og videnscenteret SE Next Step. Next Step Lab arbejder med dataanalyser og forbrugerundersøgelser samt innovations- og afprøvningsprojekter i samarbejde med forskellige andre virksomheder og organisationer.
En central aktivitet er her SE Living Lab; et ”levende testpanel” med andelshaverne som fundament, som pt. tæller hen imod 3.000 husstande. Panelet leverer værdifuld ny viden og indsigt til SE-koncernen, for eksempel gennem en kortlægning af energiforbruget blandt vores andelshavere, hvor vi gennem spørgeskemaer og dataanalyser har identificeret nogle af nøglerne til at opnå flere energibesparelser. Desuden er testpanelet aktivt involveret i vores innovationsprocesser med henblik på at kunne tilbyde nye relevante produkter og ydelser til kunderne.

Er du andelshaver i SE, kan du også komme med i testpanelet! Kontakt os