CSR står for Corporate Social Responsibility

CSR handler om virksomheders samfundsansvar. Grundlæggende drejer det sig om, at virksomheder opfører sig samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima osv.

Samfundsansvar ligger dybt i SEs DNA

Samfundsansvar ligger dybt i SEs DNA

I SE-koncernen er det noget, vi tager alvorligt. Ikke kun fordi, vi har nogle lovmæssige forpligtelser, men også fordi det at tage et samfundsansvar ligger dybt i vores DNA: Det er fundamentalt for os, at vi kæmper for et bedre samfund inden for områderne bæredygtighed og digitalisering.

Samtidig er vi et forbrugerejet andelsselskab, og i den ejerform ligger muligheden for at tænke langsigtet. Vi er sat i verden for at skabe øget værdi for vores ejere og kunder; ikke for at skabe profit til en kapitalkæde eller et aktieselskab. Vi ønsker med andre ord at give noget tilbage til det samfund, vi er en del af.

Års- og CSR-rapport 2015

CSR skal være lønsomt

For os hænger CSR dermed tæt sammen med den måde, vi driver forretning på – ja, det vi tjener penge på. Vi laver årligt en CSR- og årsrapport, hvor vi fortæller om vores håndtering af samfundsansvar – og mange opfatter da også CSR som noget, der handler om kommunikation. I virkeligheden er det dog så tæt forbundet med vores forretning, at det snarere er en måde at drive virksomheden på.

CSR-indsatser i 2014 – på tværs af SE-koncernen

CSR i 2015

I 2015 har vi igangsat flere CSR-initiativer, og vi glæder os over en række mærkbare resultater. Ud over vores energibesparelser i danske virksomheder, fortsættelsen af SE Vækstpulje og en høj forsyningssikkerhed, omhandler det f.eks. en reduktion af vores egen CO2-udledning på ca. 10%, udgivelsen af Big Future 2025-vækstrapporten, ca. 8.000 nye andelshavere, der kan tilslutte sig fibernettet, samt udviklingen af nye koncepter, der skal mindske brugen af fossile brændsler. Vi har også styrket vores samarbejde med vidensinstitutioner, vores diversitet og indsats på egen bæredygtighed.

UN Global Compact

SE har tilsluttet sig UN Global Compact, som forpligter os til at arbejde aktivt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Samtidig arbejder vi med en forretningsdrevet CSR-tilgang, som både gavner SE og samfundet.

SE’s integrerede CSR- og årsrapport fungerer som den årlige statusrapport, som krævet af United Nations Global Compact, og er den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til § 99a og § 99b i den danske Årsregnskabslov. CSR-delen er udarbejdet med afsæt i rapporteringsprincipper fra Global Reporting Initiative (GRI G4 Core) og det tilhørende sektorsupplement for energisektoren.

Piger med bær
6 hovedtemaer i SE-koncernens CSR-strategi
  1. Vi driver legitim og ansvarlig forretningsførelse. Det handler om ordentlighed og lønsomhed – fordi vi kun kan give tilbage til samfundet, hvis vi har en sund forretning.
  2. Vi går foran som rollemodel. Fx. ved at have et bæredygtigt og digitaliseret domicil.
  3. Vi samarbejder med andre. Nogle gange opstår de bedste løsninger sammen med andre virksomheder og organisationer.
  4. Vi sætter det stærkeste hold. Et sundt SE, der giver tilbage til samfundet, er kun sundt, hvis medarbejderne trives og udvikles. Samtidig hjælper vi de svageste ind på arbejdsmarkedet.
  1. Vi vil fremtidssikre samfundet. Vi tror på, at mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation efterlader et bedre samfund. Det ligger derfor i vores DNA, at vi vil fremtidssikre samfundet.
  2. Vi vil forbedre vores kunders bæredygtighed og digitaliseringVi kæmper for mere bæredygtig energi og bedre digitale oplevelser til gavn for mennesker og virksomheder i Danmark.