God selskabsledelse

Dansk Energi udgav i november 2017 en række anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner, og disse anbefalinger har vi lagt os op ad i SE-koncernen (som er blevet til Norlys fra 1. juli 2019). Aktivt ejerskab, transparens og kompetencer er omdrejningspunkter i anbefalingerne.
Læs mere om god selskabsledelse i SE i årsrapporten for 2018 eller i den fulde rapportering, som er sendt til Dansk Energi maj 2018.

SE's fulde rapportering om God selskabsledelse

Kontakt koncernens databeskyttelsesrådgiver

Det er vigtigt for os at sikre, at kunderne får en tryg og god oplevelse – også når det kommer til måden, vi behandler persondata på. Vi har allokeret dedikerede ressourcer til at sikre korrekt håndtering af databeskyttelsesforordningen på tværs af hele organisationen, så alle afdelinger lever op til deres ansvar i forhold til korrekt håndtering af kunders og medarbejderes persondata.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver: Lisbeth Helt Bergholt på dpo@se.dk

Kontakt SE-koncernens Datasikkerhedsrådgiver