God selskabsledelse

Dansk Energi udgav i november 2017 en række anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner, og disse anbefalinger lægger vi os op ad i SE-koncernen. Aktivt ejerskab, transparens og kompetencer er omdrejningspunkter i anbefalingerne, hvilket også er i tråd med vores egen tilgang til ledelse af SE-koncernen. Læs mere om god selskabsledelse i SE i årsrapporten for 2018 eller i den fulde rapportering, som er sendt til Dansk Energi.

SE's fulde rapportering om God selskabsledelse

Rent mel i posen

I SE vægter vi åbenhed og troværdighed højt og vil gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset.

Ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser – som f.eks. økonomisk kriminalitet eller chikane. For at undgå situationer, hvor nogle frygter at optræde illoyalt over for kolleger eller SE, har vi et whistleblower-system, der sikrer anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser.

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder. 

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder.

SE Whistleblower ordning

Rent mel i posen

I SE vægter vi åbenhed og troværdighed højt og vil gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset.

Ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser – som f.eks. økonomisk kriminalitet eller chikane. For at undgå situationer, hvor nogle frygter at optræde illoyalt over for kolleger eller SE, har vi et whistleblower-system, der sikrer anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser.

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder. 

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder.

Tilgå SE’s whistleblower-system her

Kontakt SE-koncernens databeskyttelsesrådgiver

I SE-koncernen er det vigtigt for os at sikre, at kunderne får en tryg og god kundeoplevelse – også når det kommer til måden, vi behandler persondata på. Vi har allokeret dedikerede ressourcer til at sikre korrekt håndtering af databeskyttelsesforordningen på tværs af hele organisationen, så alle afdelinger lever op til deres ansvar i forhold til korrekt håndtering af kunders og medarbejderes persondata.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver: Lisbeth Helt Bergholt på dpo@se.dk

Kontakt SE-koncernens Datasikkerhedsrådgiver