Ansvarlig Forretningsførelse (CSR)

I koncernen er dét at tage samfundsansvar en naturlig del af måden, vi driver forretning på. Det ligger dybt i vores DNA som andelsselskab.

Derfor ser vi heller ikke vores samfundsansvar – vores Corporate Social Responsibility (CSR) –  som adskilt fra vores forretningsaktiviteter, men som værende integreret i den måde, vi driver forretningen på

Det er for os Ansvarlig Forretningsførelse.

Læs CSR-rapport

Intelligent udbygning af infrastruktur

At levere en stabil el- og internetforsyning til vores kunder er en af vores helt centrale kerneopgaver. Det kræver velfungerende infrastruktur. Vi sikrer en høj forsyningssikkerhed til vores andelshavere og kunder og digitaliserer Danmark – også hvor det er svært. 

Vi renoverer vores eksisterende infrastruktur på intelligent vis, og det er vigtigt for os, at det sker på en ansvarlig måde, økonomisk og miljømæssigt.

Intelligent udbygning af infrastruktur

Sikker havn for kunder og medarbejdere 

Som leverandør af samfundskritisk infrastruktur har sikring af vores medarbejdere, kunder, lokationer og systemer højeste prioritet. 

Vi driver samfundskritisk infrastruktur og har derfor et særligt ansvar for, at vores netværk ikke bliver påvirket af angreb.

Styrke diversitet og sociale forhold

Vi skal være et sundt og sikkert sted at gå på arbejde. Vi ønsker at udvikle vores medarbejdere og tiltrække nye, dygtige kollegaer, som afspejler samfundets diversitet.

Herunder ønsker vi at øge andelen af kvinder i ledelsen, fastholde det høje antal elever og praktikanter.

Grøn MedVind Stempel

Støtte omstillingen til et fossilfrit samfund 

Vi understøtter grøn omstilling. Først og fremmest ved at drive et effektivt og intelligent el-net, som er klargjort til samfundets elektrificering. Derudover ønsker vi at konverterer flere kunder til bæredygtig energiforsyning.

Styrke egen bæredygtighed

Vi ønsker at understøtte grøn omstilling og kigger naturligvis også på at styrke vores egen bæredygtighed som koncern – for derved at være det gode forbillede. 

Vi vil fremme bæredygtig adfærd blandt vores medarbejdere og gøre en indsats for den digitale mødekultur blandt vores medarbejdere. På den måde kan vi mindske antallet af kørte kilometer på vejene – og reducere udledning af CO2 pr. medarbejder.

SE-koncernen

Udvise etisk og moralsk selskabsledelse 

At udvise etisk og moralsk selskabsledelse er en grundsten i vores DNA – og god selskabsledelse er også et generelt indsatsområde i energibranchen. 

Ud over et generelt fokus på øget transparens i henhold til Dansk Energis retningslinjer for god selskabsledelse, arbejder vi kontinuerligt på at forbedre rammer og kommunikation omkring interne og eksterne processer i forhold til at udvise etisk og moralsk selskabsledelse. 

Det gælder i en række sammenhænge, fx rammer for anti-korruption og bestikkelse, håndtering af leverandørkæden eller emner relateret til markedsføringsloven.