Bestyrelse 

Bestyrelsen for SE a.m.b.a. vælges af og blandt repræsentantskabet. Næste valg finder sted i foråret 2019. 

I SE ønsker vi at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem vores strategi og kompetencerne i bestyrelsen for SE a.m.b.a. Til det formål har vores kompetenceudvalg udarbejdet en redegørelse for de ideelle kompetencer i bestyrelsen.

Læs kompetenceredegørelsen

Bestyrelsen består af 20 medlemmer:

15 medlemmer valgt i valgkredsene, heraf 3 medlemmer fra det tidligere Nyfors i en overgangsperiode, 2 medlemmer valgt på tværs af kredsene samt 3 medarbejdervalgte medlemmer, heraf 1 fra det tidligere Nyfors med observatørstatus. 

Her kan du se en oversigt over SE's bestyrelsesmedlemmer

Bestyrrelsesmedlem hos SE Jens Erik Platz

Jens Erik Platz

Formand, Kreds 6

Send Jens Erik en mail


Henning Krabbe

Næstformand, Kreds Brønderslev

Send Henning en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Jytte Rabæk Schmidt

Jytte Rabæk Schmidt

Næstformand, Kreds 8

Send Jytte en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Bent Stubkjær

Bent Stubkjær 

Kreds 1

Send Bent en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Ole Riber Kjær

Ole Riber Kjær

Kreds 2

Send Ole en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Henrik Vallø

Henrik Vallø

Kreds 3

Send Henrik en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Knud Jager Andersen

Knud Jager Andersen

Kreds 4

Send Knud en mail


Frank Schmidt-Hansen

Kreds 5

Send Frank en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Carsten Oldenburg Jensen

Carsten Oldenburg Jensen

Kreds 7

Send Carsten en mail


Inge Gillesberg

Kreds 9

Send Inge en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Richard De Churruca

Richard de Churruca

Kreds 10

Send Richard en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Per Mortgensen

Per Mortensen

Kreds 11

Send Per en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Oluf Stensgård Sørensen

Oluf Stensgaard Sørensen

Kreds 12

Send Oluf en mail


Martin Valbirk

Kreds Brønderslev

Send Martin en mail


Allan Bach

Kreds Han Herred

Send Allan en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Torben Haahr

Torben Haahr

På tværs af kredsene

Send Torben en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Morgens Vinther

Mogens Vinther

På tværs af kredsene

Send Mogens en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Jørgen Holt Clemmesen

Jørgen Holt Clemmensen

Medarbejdervalgt

Send Jørgen en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Tom Østergaard Pedersen

Tom Østergård Pedersen

Medarbejdervalgt

Send Tom en mail


Keld Kristensen

Medarbejdervalgt med observatørstatus

Send Keld en mail