Vi kæmper hver dag for ...

... mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til gavn for mennesker og virksomheder i Danmark. 

Se vores forretningsområder

SE er et topmoderne andelsselskab

I en højteknologisk tidsalder kan andelstanken virke som noget fra en anden tid. Men i SE er den faktisk lige så nærværende i dag som for 100 år siden. SE er nemlig både et traditionsbåret andelsselskab og en topmoderne energi- og telekoncern. Vi vil udvikle og fremtidssikre det samfund, der har skabt vores virksomhed. Det vil vi gøre ved at arbejde målrettet for nye, mere omkostningseffektive løsninger inden for områderne energi og digitalisering.

Vi er ejet af dig 

SE er et moderne andelsselskab, som har rødder i Syd- og Sønderjylland samt forgreninger i Nordjylland, Østjylland og på Ærø. Vi er ejet af vores mere end 316.000 andelshavere. Det betyder, at SE’s overskud ikke skal komme få aktionærer, men de mange andelshavere til gode. Derfor geninvesterer vi vores overskud i gode kundeoplevelser, bedre produkter og i det samfund, vi er en del af.

Danmarks største plus-energihus

Vores hovedkontor er Danmarks største erhvervsbyggeri i plus-energihus-standard, og energien til komfort, herunder ventilation, lys, varme og køl bliver produceret af solceller på huset. Samtidig er det med 10.500 kvadratmeter et af de fem største domiciler i Europa certificeret som passivhus. Domicilet vandt i oktober 2013 ”Miljøprisen” – udvalgt blandt 13 kvalificerede projekter til at være det bedste miljøprodukt i Skandinavien.

30 millioner til lokalsamfundet

Har du et projekt, der skaber lokal energi og fremmer udviklingen i Syd- og Sønderjylland? SE Vækstpulje deler årligt op til 15 millioner kroner ud til alt lige fra legepladser til uddannelsesinstitutioner i regionen.

Se mere om SE Vækstpulje

SE Vækstpulje Nyfors er vores nordjyske vækstpulje. Puljen uddeler årligt op til 15 millioner kroner til regional udvikling i SE’s nordjyske forsyningsområde (det tidligere Nyfors-område).

Se mere om SE Vækstpulje Nyfors