Vilkår for brug af Min Side

Jeg er indforstået med, at Stofa A/S, Stofa Erhverv A/S, og Syd Energi Service A/S videregiver nedenstående oplysninger til Syd Energi Salg A/S, hvor de anvendes til markedsføring, til at vise mit samlede SE-engagement, oplysninger om forbrug samt tekniske informationer i forbindelse med de produkter, jeg køber:

  • Kundeinformationer (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer mv.)
  • Oplysninger om abonnementer og købte produkter (produktnavn, priser, abonnementsperiode, anden betaler mv.)
  • Tekniske informationer vedrørende abonnementer og produkter (IP-adresse på købte produkter, VLAN-oplysninger, måler- og aftagernummer, målerplacering mv.)
  • Forbrugsinformationer vedrørende abonnementer og produkter (el-forbrug, telefoniforbrug mv.)
Ved brug af Min side accepterer jeg, at visninger af forbrugsdata kun er vejledende, og at indholdet ikke må anvendes kommercielt. Jeg accepterer endvidere, at Syd Energi Salg A/S ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende eller ukorrekte data, som vises på hjemmesiden. 

Jeg er indforstået med, at tildeling af brugeradgang til flere brugere sker på eget ansvar, og at jeg selv har ansvaret for at afmelde brugere. Syd Energi Salg A/S kan således ikke gøres erstatningsansvarlig for tab i forbindelse med misbrug af brugeradgang. 

Ved tilmelding til betalingstjenester på hjemmesiden gælder selvstændige vilkår.