Fjernaflæsning af din el-måler

Har du en el-måler med fjernaflæsning kan dit el-forbrug aflæses - helt uden at involvere dig. Din el-måler er udleveret af dit el-netselskab, og det er el-netselskabet der afgør om du har en fjernaflæst el-måler.

Dansk Energi's hjemmeside, kan du finde et kort hvorpå du kan se hvilket el-netselskab, du har.


Fjernaflæste målere giver en række fordele for dig


  • Du skal aldrig selv aflæse din el-måler – det gøres automatisk
  • Du kan altid følge dit forbrug på ”Min Side” og SE App'en. De data du har tilgængelige via selvbetjeningen, er de data som der stilles til rådighed fra dit el-netselskab. Du skal have en el-aftale med SE, for at du kan bruge vores selvbetjeningsløsninger
  • Du kan blive advaret via SMS og e-mail, hvis dit forbrug falder eller stiger drastisk
  • Du får en bedre fornemmelse af dit strømforbrug gennem året - vores visninger af dit forbrug er dog afhængig af, hvilke data dit el-netselskab stiller til rådighed
Følg dit el-forbrug på mobilen med vores mange nyttige funktioner

SE App

Med vores app kan du se dags-, måneds- og årsforbruget på alle dine målere – derhjemme eller i sommerhuset. Du kan også opsætte forbrugsovervågning og blive advaret, hvis dit forbrug er over eller under en vis grænse.

Få overblikket på Min Side

Min Side

Hvis du har en el-aftale hos SE, kan du få et samlet overblik og følge dit el-forbrug på vores selvbetjening 'Min Side'.