Priser

Netpriser, afgifter og gebyrer

SYD ENERGI Salg A/S overtog med baggrund i de nye regler på el-markedet den 1. april 2016, opkrævningen af de nettariffer, abonnementer og afgifter samt gebyrer, der i dag bliver opkrævet af dit el-netselskab.

Netpriser

SYD ENERGI Salg fakturerer som udgangspunkt den pris for nettariffer og net-abonnementer, som opkræves af dit el-netselskab, direkte videre til dig - uden fortjeneste. Du finder dit el-netselskabs priser på deres hjemmeside. Er du privatkunde skal du anvende de priser der er gældende for kundetype C (skabelonafregnet). Du kan se en oversigt over netselskabernes prislister pr. 1. april her

Bor du i Syd- og Sønderjylland, finder du dine priser her.

Er du i tvivl om hvem dit netselskab er, har Dansk Energi udarbejdet et Danmarks kort med oversigt over alle netselskaberne. Du finder kortet her

Afgifter

Vi opkræver på vegne af staten og Energinet.dk en række afgifter, der er uafhængig af dit el-netselskab. 

For mere detaljeret information om Energinet.dk’s afgifter og evt. særlige forhold for erhvervskunder henvises til Energinet.dk’s hjemmeside.

Energinet.dk:

Øre/kWh
ekskl.
moms
Øre/kWh
inkl.
moms

Net- og systemarif:

 8,00

10,00

Offentlige forpligtelser

 2,10

2,63

Staten:

 

 

Elafgift inkl. minimumsafgift (0,0040) *

 88,40

106,08

Tillægsafgift

 0,00

0,00

Energispareafgift

 0,00

0,00

Eldistributionsbidrag

 0,00

0,00

* Kunder med helårsbolig, sommerhus eller feriebolig registreret med elvarme/varmepumpe kan få en reduktion af elafgiften på 62,50 øre/kWh ekskl. moms på den del af forbruget, der er over 4.000 kWh.

Vores priselementer beregnes med op til 5 decimaler, så der kan være afrundingsdifferencer

Gebyrer

I prislisten nedenfor ses en oversigt over SYD ENERGI Salg's priser for gebyrer. I de tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit el-netselskabs pris, kan du finde el-netselskabets pris på deres hjemmeside. 

Da vi skal håndtere administration og opkrævning af gebyrerne fra dit el-netselskab, er vi nødt til at tilføje et tillæg for håndtering af opkrævningen af de gebyrer vi viderefakturerer for dit el-netselskab. Dette gælder eksempelvis ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”. 

Abonnementer:

 

Inkl. moms

Årligt abonnement, gas 

 

Kr. 125,00

Årligt abonnement, el 

 

Kr. 150,00

Årligt abonnement, Re:EL

 

Kr. 239,04

Øvrige gebyrer:

 

 

Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse

 

Kr. 81,25

Udskrift af regningskopi

 

Kr. 43,75

Opsigelse af aftale inden bindingsperiodens ophør (privat)

 

Kr. 500,00

Brevpostgebyr til privatkunder (pr. kvartal)

 

Kr. 29,00

Brevpostgebyr til erhvervskunder på kvartalsregning (pr. kvartal) Pris ekskl. moms

 

Kr. 23,20

Brevpostgebyr til erhvervskunder på månedsregning (pr. måned) Pris ekskl. moms

 

Kr. 7,73

Betalingsgebyrer

 

 

Betalingsgebyr for opkrævning via Betalingsservice - BS 

 

Kr. 0

Betalingsgebyr for opkrævning via Leverandørservice - LS

 

Kr. 0

Faktura med giro-opkrævning

 

Kr. 49,00

Rykkerskrivelser:

 

 

Rykkerskrivelse (rykker 1)

 

Kr. 100,00

Inkassomeddelelse (rykker 2)

 

Kr. 100,00

Betalingsaftale:

 

 

Oprettelse og ændring af betalingsaftale

 

Kr. 100,00

 

 

 

 

 

 

Gebyrer fra netselskab* + håndteringstillæg

 

 

 

Lukning og åbning af installation

Gebyr fra el-netselskab

Håndteringstillæg inkl. moms

Lukkebesøg med henblik på lukning – momsfri

Pris hos el-netselskab

300

Fjernbetjent lukning - momsfri

300

Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00

220

Genåbning uden for ovenstående tider

375

Fjernbetjent genåbning

220

Fogedforretning, udkørende*

375

*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning (efter regning)

 

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Gebyr fra el-netselskab

Håndteringstillæg inkl. moms

Rykker for manglende selvaflæsningskort

Pris hos el-netselskab

60

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

220

Skønnet aflæsning

60

Målergebyrer

Gebyr fra el-netselskab

Håndteringstillæg inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Pris hos el-netselskab

125

Målerundersøgelse på stedet

125

Nedtagning af måler

250

Genopsætning af nedtaget måler

250

* SE Salg A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.