Sådan læser du din el-regning

Har du problemer med at forstå din el-regning, vil vi gerne hjælpe dig. Der er mange poster at forholde sig til – nogle af dem er offentlige pålagte. Nedenfor finder du en forklaring på dem alle.  


Baseret på gennemsnit for danske husstande Maj 2016. Kilde: Dansk Energi, Din elguide, Maj 2016.
Forstå din elregning

Din kvartalsregning består af:

  • en aconto-regning for det aktuelle kvartal (acontoraten)
  • en opgørelse af dit faktiske el-forbrug i forrige kvartal
  • en samlet oversigt over, hvad du skal betale

Her får du en forklaring på, hvad de forskellige poster betyder:Forstå din elregning

ACONTORATEN (aconto-regningen)

A. Basis el (eller anden el-aftale med SE eks. Fastpris el)

Posten dækker over din betaling for strøm i perioden.

Du modtager 4 aconto-regninger om året - én for hvert kvartal. Kvartalsregningerne er baseret på dit estimerede forbrug i kvartalet.

B. Abonnement

Dækker over abonnementet for din el-aftale med SE i den angivne periode.

C. Transportbetaling

Punkterne der handler om transportbetaling – også kaldet tarif – dækker over de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet og transportere el ud til din husstand.

Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit el-netselskab og Energinet.dk. Energinet.dk, er ejet af staten, og skal løse en række opgaver på samfundets vegne. Deres aktiviteter betales af alle forbrugere via regningen.

D. Net-abonnement

Dækker over abonnementet til dit el-netselskab, og opkræves på vegne af dem.

E. El-afgift

På din regning, finder du el-afgift, som er inklusiv minimumsafgift. Begge dækker over afgifter til staten, som alle skal betale. 

F. Offentlig forpligtelse

Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Det er en afgift, alle skal betale.

Såfremt du betaler med girokort, er der på regningen tilføjet en post med faktureringsgebyr på 49 kr. Faktureringsgebyret dækker over vores omkostninger til udsendelse af papirregning med en giroopkrævning. Betaler du via Betalingsservice, betaler du ikke gebyr. 

OPGØRELSEN

Opgørelsen indeholder de samme poster som acontoraten. Den indeholder dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal, som er modregnet din acontorate fra det foregående kvartal. Du kan se nederst, om du enten skal have penge retur eller betale ekstra for det tidligere kvartal. 

Digital post

Med digital post fra SE Energi & Klima får du alle dine breve fra os direkte i indbakken. Det er bl.a. ordrebekræftelser, påmindelser, meddelelser og varslinger. Hvis du ikke er tilmeldt digital post opkræves du et brevpost-gebyr på kr. 29,00 pr. kvartal. Tilmeld dig digital post her og undgå gebyret.


Kvartalsvise el-regninger og opgørelser

Vi fakturerer på baggrund af estimeret forbrug og opgør på baggrund af faktisk forbrug

  • Vi har ændret vores månedsregninger til kvartalsregninger. Din afregningscyklus afhænger af, hvornår dit netselskab aflæser din måler.
  • Kvartalsregningerne indeholder to dele:
    1. En aconto-regning for det aktuelle kvartal.
    2. En opgørelse af dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal - forudsat at du som langt de fleste af vores kunder har en fjernaflæst el-måler, hvorfra vi kan aflæse dit el-forbrug elektronisk.
  • Har du ikke en fjernaflæst el-måler, men en el-måler der aflæses via selvaflæsningskort, vil du ligeledes modtage kvartalsregninger, men kun modtage én årlig opgørelse af dit faktiske el-forbrug. Det samme gør sig gældende, hvis du er solcelleejer og årsnettoafregnet (grp. 6).

Undgå gebyr – betal via Betalingsservice

Betaler du med girokort er faktureringsgebyret 49 kr. pr. regning.

Vil du slippe for at betale faktureringsgebyret, kan du hurtigt og nemt tilmelde dine el-regninger til Betalingsservice.

Se hvordan du tilmelder dig Betalingsservice
Få tilskud fra SE, hvis du laver energiforbedringer i din bolig
Få overblikket på Min Side

Tjek dit forbrug på Min Side

Ved at følge dit forbrug, kan du blive klogere på, hvad du bruger strømmen til. En større bevidsthed omkring dit forbrug kan reducere det med op til 15%.

Har du et spørgsmål? Vi besvarer det gerne

Spørgsmål til din regning?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70115010

Vi hjælper dig gerne med spørgsmål til din el-regning.