Eldeklaration

El-deklarationen giver dig et overblik over de energikilder, der har været anvendt til at fremstille den el, du køber og deres påvirkning af miljøet ved forbrug af én kWh.

Den generelle deklaration er udarbejdet af Energinet.dk og benyttes ved mærkning af almindelige el-leverancer.  Den generelle deklaration er beregnet ud fra el-produktionen i Danmark. Den er korrigeret for udvekslingen af el med vores nabolande samt el-salget til de el-kunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet, fx vindmøllestrøm.

Den individuelle deklaration er udarbejdet ud fra salg af MedVind®. Den er dokumenteret med oprindelsesgarantier, der angiver produktionen af den angivne mængde el svarende til dit el-forbrug. Når du vælger MedVind® sikrer du, at den mængde strøm, du forbruger, bliver købt fra danske vindmøller.

Beregning af miljøforhold og brændselsfordeling er baseret på retningslinjer fra Energinet.dk. Besøg www.energinet.dk/eldeklaration og læs mere om forudsætningerne.

Note: 

Den generelle eldeklaration siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt. Den er et led i en samlet EU-regnskab over strømproduktion. F.eks. så viser den generelle deklaration at vind udgjorde 9% af strømmen. Men hvis man regner på hvor meget vind i 2015 fyldte i det samlede danske elmiks, viser foreløbige tal ca. 40%.

El-deklarationer

Download Individuel el-deklaration 2015, MedVind®
Download Generel el-deklaration 2015