Leveregler og værdier

Kulturen som fundament

En del af nerven i SE er, at vi vil være udfordreren, der stiller sig på kundernes side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Inden for både energi og telekommunikation ønsker vi stærkere konkurrence på de markeder, der i mange år har været præget af store, dominerende aktører. 

Opgaven er stor, men vi tror på, at det kan lykkes. Det gør vi, fordi vi har en unik kultur, hvor vi følger vores overbevisning, tror på individet og ikke mindst stræber efter at skabe totale kundeoplevelser. Vi har skabt et stærkt fundament, hvorfra vores andelsselskab kan udvikle sig og udfordre vores store konkurrenter. 

Vores værdier og leveregler er sammen med vores ledelsesværktøjer forudsætninger for, at alle medarbejdere arbejder i den samme retning. Med dem vil vi nå vores målsætning for 2018.

Leveregler

SE’s leveregler er forpligtende, og med dem spiller man sig på SE-holdet. Vi ansætter, afskediger, forfremmer og udvikler på baggrund af levereglerne, som er konkrete og formidles i enkle vendinger. Levereglerne danner også afsæt for vores indsats i forhold til lederudvikling, da vi tilbyder uddannelser i kompetencer, der underbygger de 7 leveregler. Det er en del af arbejdet med at sikre, at levereglerne bliver forankret som fundament – som hele koncernens fælles måde at arbejde på.

SE og Stofa - Vi kæmper og vokser sammen
Punkt 1

Tør fejle og indrømme egne fejl

 • Vi værdsætter risikovillighed for til stadighed at forbedre vores præstationer  
 • Vi forventer altid en ærlig status og bidrager med konstruktive forslag


Punkt 2

Kender sin forretning — Er i "maskinrummet"

 • Vi forstår årsager til afvigelser og har en plan for at komme på sporet 
 • Vi evner at eksekvere hver eneste dag i jagten på vækst og værdiskabelse
Punkt 3

Tager ansvar for hele forretningen 

 • Vi er klar til at ofre egne mål for at koncernen kommer bedst hjem 
 • Vi tager ansvar – også udenfor eget ansvarsområde


Punkt 4

Siger tingene klart som de er

 • Vi pakker ikke ting ind 
 • Vi tager hellere en konflikt end at være indebrændt
 • Vi er aldrig personlige


Punkt 5

Sætter altid det stærkeste hold – og har øje for talentudvikling

 • Vi anerkender gode resultater og tager konsekvensen af vedvarende manglende performance 
 • Vi skaber mulighed for at den enkelte kan udvikle sit potentiale og vi skaber karriereveje for talenterne 
 • Vi tror på diversitet som et middel til at skabe endnu bedre resultater


Punkt 6

Den sunde fornuft skal altid sejre

 • Vi gør tingene enkle, så det giver maksimal værdi for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere 
 • Vi giver alle mulighed for at agere ud fra sund fornuft i mødet med kunden 
 • Vi bekæmper intern politik og kompleksitet – det dræber nemlig motivationen og gode kundeoplevelser


Punkt 7

Det skal være sjovt at være med

 • Vi har et uformelt miljø med en uhøjtidelig omgangstone og plads til det gode grin 
 • Vi sender hinanden hjem med mere energi, end vi mødte ind med 
 • Vi tror på, at begejstring skaber motivation og resultater


Kundeløfter

Kundeløfterne er fire operationelle holdepunkter, som styrker vores drift og kundeoplevelser dag for dag. De har rod i basal ordentlighed og vil få stor vægt i vores strategiske retning frem mod 2018. Her ønsker vi at styrke vores operationelle kontrol, og kundeløfterne skal være en vigtig del af denne udvikling.

1 |

Vi vil holde, hvad vi lover

2 |

Vi er de nemmeste at få fat i, når noget går galt

3 |

Vi gør arbejdet færdigt første gang

4 |

Vi vil have en platform, der er bedre end konkurrenternes

– Jeg har altid været inspireret af levereglerne og kundeløfterne, som jeg stiftede bekendtskab med på mange af de møder, jeg havde med SE, og det gik efterhånden op for mig, at jeg gerne ville være en del af virksomheden.

Liselotte Bauer Mols, Marketing- & Udviklingsdirektør hos SE

Liselotte
Glad kundeservice medarbejder
Vores værdigrundlag er at sætte kunden i centrum 

I SE vil vi aktivt påvirke udviklingen af det samfund, vi er en del af, i positiv retning. Derfor er vi meget åbne for nye samarbejder, nye forretningsområder og generelt nye initiativer, uden på noget tidspunkt at miste stabiliteten på vores traditionelle kerneområder; energi- og telekommunikationsvirksomhed. 

Vi har fokus på nærhed, og vi er aldrig langt fra kunden. Vi tror på åbenhed, og du kan altid spørge os. Vi har modet til at følge vores overbevisning, til at svare oprigtigt, og indrømme hvis vi har begået fejl. Og vi vil sikre bæredygtighed – også for fremtiden – med udgangspunkt i vores sunde, jyske fornuft. Sådan kan vi bedst sætte kunden i centrum og give den bedste kundeoplevelse. 

Inden for rammerne af vores værdier har vi i SE syv leveregler, som alle medarbejdere i SE forpligter sig til at efterleve. Med dem spiller man sig på SE-holdet, og med dem skaber vi sammen en stærk forretning.