Rekruttering er en rejse, vi skal på sammen

Når vi søger en ny medarbejder hos SE, er det en omfattende rekrutteringsproces. Både for dig og for os. Vi kæmper og står sammen. Det er vores motto. Vi er kompromisløse, fordi vi skal sikre, at vi ansætter den rigtige medarbejder. For os har den rigtige medarbejder ikke alene de rette evner – men også den rette entusiasme. Vores mål er at finde nye medarbejdere, der vil være med til at sætte nye standarder inden for energi og digitalisering.

SE og Stofa - Vi kæmper og vokser sammen

Rekrutteringsprocessen

SE Rekruttering - Ny medarbejder

Behov for ny medarbejder 

Behovet for en ny medarbejder opstår i forretningen.
HR og den rekrutterede afdeling begynder at afdække
hvilken profil, der er behov for. Herefter opsætter vi jobopslaget.
SE Rekruttering

SE Rekruttering
SE Rekruttering - Profilsamtaler

Annoncering og udvælgelsesproces

 Annonceringen er i gang og ansøgninger modtages. 
Nu begynder vi at screene de kandidater, der har ansøgt.
Denne proces håndteres af den rekrutterende leder og HR afdelingen.

SE Rekruttering - Annoncering og udvælgelsesproces

Samtaleforløb

Når vi har været igennem alle de ansøgninger vi har modtaget,
begynder vi at udvælge de kandidater vi gerne vil se til 1. samtale.
De kandidater der går videre til 2. samtale, vil ofte også gennemgå
en profilanalyse. Som et supplement til analysen og
samtalerne, kontakter vi også gerne kandidatens referencer.

SE Rekruttering

SE Rekruttering - Aftale indgås

Indgåelse af kontrakt og jobstart 

Ved 3. samtale indgår vi en kontrakt, og øvrige kandidater får tilsendt
et afslag. Når du starter i jobbet, begynder din rejse med vores
Onboarding forløb for nye medarbejdere. Efter 3 måneders ansættelse,
følger din nærmeste leder op på jobstarten med en status- og evalueringssamtale.

Vær med til at skabe en bæredygtig vindernation

I SE-koncernen vil vi ikke bare gøre vores kunder til vindere. Vores ambitioner rækker videre end det. Rundet af god jysk muld og med stærke rødder i den danske andelsbevægelse, arbejder vi i dag på to af de mest fremtidsorienterede områder: Energi og digitalisering. Og det er lige netop her, at vi vil gøre Danmark til en vindernation.

På energiområdet er vi helt tæt på den grønne omstilling. For skal vi lykkes med at gøre Danmark 100 % uafhængigt af fossile brændstoffer i år 2050, skal vi tænke langsigtet og helt ud af boksen — og gøre på en måde, så vi alle kan betale regningen. Vi vil også medvirke til, at mennesker og virksomheder i Danmark får bedre digitale oplevelser — og får det bedste ud af de mange digitale muligheder, nu og i fremtiden. På den måde vil vi give værdi tilbage til det samfund, vi er en del af. 

Her har vi som moderne andelsselskab bedre muligheder end de fleste. Vi skal skabe maksimal værdi, men vores overskud skal ikke udbetales som udbytte til aktionærer eller ejere. Det skal geninvesteres i arbejdet med at skabe et bæredygtigt videnssamfund, og her er vi allerede godt på vej med løsninger, der tager udgangspunkt i vores lynhurtige bredbånd og et moderne el-net. For dig som medarbejder betyder det, at du bliver en del af en nytænkende, driftig og helhedstænkende organisation, der handler hurtigt og tænker langsigtet.

Vi vil videre og tænke nyt

I SE-koncernen ser vi det som vores opgave altid at udfordre. Vi udfordrer gamle fastgroede markedsmekanismer. Vi udfordrer kendte løsninger og forretningsmodeller. Faktisk er det en helt grundlæggende del af vores DNA hele tiden at prøve nye ideer af. Derfor er det også i orden at lave fejl en gang imellem - så længe vi lærer af dem - og så længe vi aldrig glemmer at bruge vores sunde fornuft og handle ansvarligt.

I SE siger vi derfor også tingene direkte, og vi har modet til at sige vores mening og give konstruktiv feedback, når det kræves. På vores ugentlige tavlerumsmøde taler vi åbent og ærligt alle tal og KPI'er igennem. På den måde kan vi holde fingeren på pulsen i vores forretning, og se hvad der går godt, og hvad der skal strammes op på. På den måde tager vi et fælles ansvar for hele forretningen, og lærer vores forretning at kende — helt nede i maskinrummet.

SE’s interne databeskyttelsespolitik for ansatte i SE-koncernen

SE-koncernen er forpligtet til at beskytte fortroligheden og tilgængeligheden af vores medarbejderes personoplysninger. Vi er engageret i at beskytte oplysningerne og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen. Du kan her læse vores databeskyttelsespolitik, som fortæller om, hvordan vi behandler personoplysninger for ansatte i SE-koncernen.