Styrk din virksomhed med certificeret Energiledelse

Energiledelse er et værktøj, som hjælper dig med at få overblik og kontrol over din virksomheds energiforbrug.

Det handler kort og godt om at skabe processer og systemer i jeres hverdag, som gør jer mere energieffektive – uden at I knækker halsen på det.

Certificeret energiledelse der styrker din virksomhed
Energiledelse med ISO 50001 certificering

Bliv klar til ISO 50001 certificering og få mulighed for PSO-tilskud

Energiledelse med certificering åbner mulighed for, at el-intensive virksomheder i udvalgte brancher kan opnå statstilskud til lempelse af deres PSO-betaling, ved samtidig indgåelse af særlig aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.

Energiledelse er til dig, der gerne vil:

 • Have aktiv styring af jeres energiforhold og energieffektivisering
 • Have en systematisk tilgang til energieffektivisering
 • Sikre værdi ved at reducere energiforbruget
 • Reducere jeres CO2-udledning

 

Vores kunder oplever desuden, at Energiledelse endda også kan medvirke til en mere effektiv produktion samt færre vedligeholdelses-omkostninger.

Med Energiledelse får du:

 • Bedre udnyttelse af jeres energi
 • Identificering af jeres ”energislugere”
 • Bedre beslutningsgrundlag
 • Styrket miljøprofil
 • Virksomhedskultur med øget fokus på løbende                            effektiviseringer og forbedringer

Vores proces sikrer, at Energiledelse bliver implementeret systematisk i din virksomhed. I tæt samarbejde med jer faciliterer vi et forløb, hvor alle de nødvendige energitiltag forberedes, gennemføres og evalueres.

SE Energi & Klimas Energiledelse består af følgende proces:

Gap Analyse skaber overblik

1. Gap Analyse

Vi skaber overblik over din virksomheds nuværende situation og undersøger, hvor I skal sætte ind for at blive klar til ISO 50001 – herunder hvilke ressourcer, I skal afsætte for at leve op til ISO 50001-kravene. Vi udarbejder en liste med konkrete forslag til tiltag.

Kortlægning af energiforbrug

3. Kortlægning og data

Vi opbygger modeller til at håndtere jeres data, kortlægger jeres energiforbrug og opstiller nøgletal, som er nødvendige for at blive ISO 50001-certificerede.

Projektledelse til indføring af systemer og processer

2. Projektledelse

Vi står for projektledelsen, mens vi hjælper jer med at indføre de nye systemer og processer i din virksomhed. Vi rådgiver løbende og sikrer, at I kommer igennem alle punkter i ISO 50001-standarden.

Energiledelsessystem til certificering

4. Energiledelse

Vi hjælper jer med at gøre alt materiale klar til selve certificeringen. Vi undersøger, om I lever op til kravene og foreslår eventuelle ændring og nye tiltag til at blive endnu bedre.

Energiledelse ISO 50001

Den internationale standard har til hensigt at sætte virksomheder i stand til at opbygge de systemer og processer, der er nødvendige for at forbedre  energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug.


 • Få overblik over din virksomheds energiforbrug.                                   Læs om Energiindsigt
     

Kravene i standarden fastlægger indholdet i energiledelsessystem.

 • Energipolitik
 • Energiplanlægning
 • Implementering og drift
 • Kontrol
 • Ledelsens evaluering

Med mere end 25 års erfaring er vi blandt Danmarks bedste indenfor energi- og klimaeffektivisering. 

Kontakt os og få en uforpligtende snak om Energiledelse på telefon 70115055, eller udfyld formularen og vi ringer dig op.
Lad os ringe dig opLad SE Rådgivning A/S ringe dig op

Firma
Navn
Adresse
Adresse skal vælges på listen
Telefonnummer
E-mail