Sådan læser du din el-regning

Har du problemer med at forstå din el-regning, er du ikke den eneste. Der er mange poster at forholde sig til – nogle af dem er offentlige pålagte. Det er myndighederne, der stiller krav om meget udførlige el-regninger. 


Baseret på gennemsnit for danske hustande Maj 2016. Kilde: Dansk Energi, Din elguide, Maj 2016.
Forstå din elregning

Din kvartalsregning består af:

 • en aconto-regning for det aktuelle kvartal (acontoraten)
 • en opgørelse af dit faktiske el-forbrug i forrige kvartal
 • en samlet oversigt over, hvad du skal betale

Her får du en forklaring på, hvad de forskellige poster betyder:Forstå, hvad din kvartalsregning fra SE består af

ACONTORATEN (aconto-regningen)

Denne del indeholder det forbrug, vi forventer du får i den angivne periode.

A. Abonnement

Dækker over abonnementet for din virksomheds el-aftale med SE.

B. Strømforbrug

Navn på din virksomheds el-aftale, samt visning af det estimerede strømforbrug.

C. Transportbetaling

Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit el-netselskab og Energinet.dk. De dækker over de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet ud til din virksomhed.

D. Net-abonnement

Dækker over abonnementet til dit el-netselskab, som vi opkræver på vegne af dem.

E. Offentlig forpligtelse - PSO

Denne statslig afgift dækker blandt andet over tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden.

F. Potentiel godtgørelse for elafgifter

Dette afsnit giver dig indblik i mulighederne for godtgørelse. Eventuel godtgørelse er afhængig af din virksomhedens individuelle adgang til afgiftsgodtgørelse.

OPGØRELSEN

Opgørelsen indeholder de samme poster som acontoraten, dog er ”El-afgift” blevet tilføjet. Opgørelsen indeholder dit faktiske el-forbrug i den foregående periode, som er modregnet din acontorate fra samme periode (det du har forudbetalt). Du kan se nederst, om du enten skal have penge retur eller betale ekstra for den foregående periode.

G. El-afgift

Dette er en fast udgift til staten som er inkl. minimumsafgift. Der er tale om faste afgifter, som alle skal betale.

Kvartalsvise el-regninger og opgørelser

Vi fakturerer på baggrund af estimeret forbrug og opgør på baggrund af faktisk forbrug


 • Kvartalsregningerne indeholder to dele:
  1. En aconto-regning for det aktuelle kvartal.
  2. En opgørelse af dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal - forudsat at du som langt de fleste af vores kunder har en fjernaflæst el-måler, hvorfra vi kan aflæse dit el-forbrug elektronisk.
 • Har du ikke en fjernaflæst el-måler, men en el-måler der aflæses via selvaflæsningskort, vil du ligeledes modtage kvartalsregninger, men kun modtage én årlig opgørelse af dit faktiske el-forbrug. Det samme gør sig gældende, hvis du er solcelleejer og årsnettoafregnet (grp. 6).
 • Kvartalsregningerne modtager du kvartalsvist og til betaling midt i kvartalet. Det vil eksempelvis sige, at hvis du fx modtager en el-regning i maj - dækker den for april, maj og juni - har betalingsfrist den 15. maj 2017. Din afregningscyklus afhænger af, hvornår dit netselskab aflæser din måler.  
 • Det betyder også, at du får et bedre og mere løbende overblik over dit faktiske forbrug. Husk, at du kan følge dit el-forbrug løbende på Min Side.
Få overblikket på Min Side

Tjek dit forbrug på Min Side

Hold øje med, om du bruger for meget strøm. Du kan spare op til 10 % af dit el-forbrug – bare ved at følge det.

Har du et spørgsmål? Vi besvarer det gerne

Spørgsmål til din regning?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70115010

Vi hjælper dig gerne med spørgsmål til din el-regning.