Elpriser

Hvad koster el og betaler du for meget?

En god huskeregel er, at el koster cirka 2,4 kr. pr. kWh. inklusiv alle omkostninger (skatter og afgifter). Det er dog vigtigt at vide, at din elpris pr. kWh. afhænger af hvilken el-aftale du vælger – og om du vælger at låse prisen fast eller vælger en variabel elpris.

Herunder kan du se en oversigt med vores elpriser og blive klogere på hvordan prisen på el er sammensat.

Få lavet et gratis pristjek

Elpriser

Hvad koster el og betaler du for meget?

En god huskeregel er, at el koster cirka 2,4 kr. pr. kWh. inklusiv alle omkostninger (skatter og afgifter). Det er dog vigtigt at vide, at din elpris pr. kWh. afhænger af hvilken el-aftale du vælger – og om du vælger at låse prisen fast eller vælger en variabel elpris.

Herunder kan du se en oversigt med vores elpriser og blive klogere på hvordan prisen på el er sammensat.

Få lavet et gratis pristjek

Overblik over el-priserne

Elpriserne svinger hele tiden – afhængigt af, hvor meget strøm der bliver produceret og hvor meget strøm, der er brug for i øjeblikket. Strøm skal bruges lige så snart, den er produceret. Det er årsagen til, at elpriserne svinger. Derfor kan du kun få et øjebliksbillede af, hvad el koster.

Prisudviklingen i Øre/kWh

Vest for Storebælt   Øst for Storebælt
 

Re:el

Fastpris

 

Re:el

Fastpris

Aktuel pris (pr. 1. februar 2020) 28,63
40,24
  30,86
41,59
Højeste pris (seneste 12 mdr) 45,22 50,41   46,26 51,94
Laveste pris (seneste 12 mdr) 28,63 40,24   30,86 41,59
Gennemsnit (seneste 12 mdr) 39,26
46,33
  40,59
46,13

Prisudviklingen i Øre/kWh

Vest for Storebælt

Re:el

Fastpris

Aktuel pris
(pr. 1. februar 2020)
28,63
40,24
Højeste pris
(seneste 12 mdr)
45,22 50,41
Laveste pris
(seneste 12 mdr)
28,63 40,24
Gennemsnit
(seneste 12 mdr)
39,26
46,33

 

Øst for Storebælt

Re:el

Fastpris

Aktuel pris
(pr. 1. februar 2020)
30,86
41,59
Højeste pris
(seneste 12 mdr)
46,26 51,94
Laveste pris
(seneste 12 mdr)
30,86 41,59
Gennemsnit
(seneste 12 mdr)
40,59
46,13

 

De angivne priser er uden de lovpligtige skatter og afgifter. Vi viderefakturerer priserne fra dit el-netselskab.

Overblikket over elpriserne gives ved at vise priserne vest og øst for Storebælt på vores to el-aftaler.

Betaler du for meget for din el?

Vær ekstra opmærksom når du sammenligner elpriser, da du hurtigt vil opdage, at der kan være op til 30 øres forskel for prisen pr. kWh. Årsagen er, at du er i gang med at sammenligne æbler med pærer. For elprisen i sig selv, fortæller dig ikke noget om, hvilken el-aftale der koster dig mindst.

Hvilken el-aftale der er billigst for dig, afhænger af, om du:

 • har et lille eller et stort el-forbrug?
 • er til en fast elpris eller en variabel elpris?
 • er til grøn strøm?

 

Er du i tvivl om du betaler for meget for din el, så få lavet et gratis pristjek hos os. Et tjek, hvor vi kigger på din nuværende el-aftale og dit el-forbrug – og ser på hvilken el-aftale, der bedst betaler sig for dig og din husstand.

Få lavet et gratis PRIS:TJEK

Priser

Hvordan fungerer el-aftaler?

 

El-aftale med variabel elpris

En variabel elpris kan variere fra dag til dag i takt med, at elpriserne går op og ned på den den nordiske el-børs. Men det kan også være en variabel elpris over en længere periode – f.eks. på måneds- eller kvartalsbasis. Det afhænger af, hvordan el-aftalen er skruet sammen.

Der er stor forskel på, hvordan den variable elpris fastsættes fra el-selskab til el-selskab. Nogle fastsætter prisen med udgangspunkt i udviklingen i markedspriserne – andre på baggrund af selskabets el-indkøb til perioden.

Tre fordele ved en variabel elpris:

 • El til en pris der følger markedsudviklingen
 • Mulighed for at spare penge, når elprisen er lav
 • Historisk set har det givet den laveste elpris

El-aftale med fast elpris

Fastpris el er, når prisen pr. kWh forbliver den samme i en selvvalgt periode på for eksempel 6, 12 eller 24 måneder.

Fordelen er, at du ved præcist, hvad det koster dig pr. kWh du bruger i den aftalte periode. Prisen er uændret, selv om markedsprisen svinger.

Det kan betale sig at holde øje med elprisen og fastlåse den, når den er lav.

Tre fordele ved en fast elpris:

 • El til en fast pris i en længere periode
 • Samme lave pris hele tiden, hvis du køber når den er i bund
 • Få sikkerhed i budgettet

Pris MedVind®

MedVind
Pris uden MedVind®

Fastpris el 6 måneder

Få tryghed i budgettet

 • El til en fast lav pris i 6 måneder
 • Mulighed for at fastlåse prisen, når den er lav
 • Få sikkerhed i budgettet

Pris MedVind®

100% dansk vindstrøm

MedVind

Pris:

41,59 øre/kWh

Bestil Fastpris el MedVind®

Pris uden MedVind®

El fra forskellige energikilder

Pris:

41,59 øre/kWh

Bestil Fastpris el

Re:EL

Følg markedsudviklingen

 • Mulighed for at spare penge, når elprisen er lav
 • El til markedspris
 • Historisk set har det givet den laveste elpris

Pris MedVind®

100% dansk vindstrøm

MedVind

Pris:

30,86 øre/kWh

Bestil Re:EL MedVind®

Pris uden MedVind®

El fra forskellige energikilder

Pris:

30,86 øre/kWh

Bestil Re:EL

*De angivne priser skal tillægges transportbetaling, abonnement og energiafgifter. SE viderefakturerer priserne fra dit el-netselskab. Læs mere

Går elpriserne op eller ned?

Prisen på el i Danmark har historisk haft betydelige udsving fra år til år.
De grundlæggende faktorer bag elprisen svinger meget. Derfor er det svært at spå om elprisernes udvikling i fremtiden.

Brændsels- og Co2-priser påvirker elpriserne

Noget af det, der har størst betydning for elpriserne, er brændsels- og Co2-priser, som de senere år har været lavere end tidligere. Det har medført, at prisen i el-markedet også har været nedadgående.

Nedbør betyder noget for elprisen

Nedbørsmængderne i Norden spiller også en rolle for elpriserne. Det handler om niveauet i de norske vandmagasiner. Er der for eksempel meget vand i vandmagasinerne, medvirker det til lave elpriser. Mens et tørår med færre vandmængder får elpriserne til at stige markant.

Forskel på elpriser mellem Øst- og Vestdanmark?

El-selskabernes fælles markedsplads for el er opdelt imellem Østdanmark og Vestdanmark. Det skyldes primært, at der er begrænsninger i kabelforbindelserne imellem de to landsdele under Storebælt.

I Vestdanmark er der eksempelvis opsat flere vindmøller end i Østdanmark. Denne strøm kan ikke altid sendes til Østdanmark pga. kabelbegrænsningerne. I disse situationer er der en prisforskel mellem Øst- og Vestdanmark.

I langt de fleste timer af døgnet er elpriserne mellem Øst- og Vestdanmark ens – gennemsnitligt er forskellen ca. 1 øre pr. kWh.

Hvordan er elprisen sammensat?

Når du får en el-regning fra dit energiselskab, dækker beløbet, du skal betale ikke alene dit strømforbrug. Beløbet dækker også transport af din el, energiafgifter til staten, offentlige forpligtelser og moms. Sådan er elprisen sammensat, uanset hvem du vælger som el-leverandør.

 

Prisen for el

Prisen for el udgør kun cirka 12% af din samlede el-regning, mens moms, abonnement, transport, netabonnement, PSO og energiafgifter udgør 88%. Det betyder, at det kun er ca. 12% af den samlede el-regning, du kan lave en individuel el-aftale om med din el-leverandør. Husk det, når du sammenligner elpriser og el-aftaler.

Prisen for transport af el

Du betaler for transport af el, som dækker over alle de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig og de andre forbrugerne. Det drejer sig om udgifter til drift og vedligeholdelse af el-nettet. Det er netselskabet, der via din el-leverandør opkræver betaling for transport.

Du betaler desuden for transport- og systemydelser til det statsejede energinet.dk, som ejer det overliggende net i Danmark.

Moms

Du betaler moms af alle elprisens elementer. Moms udgør 20%.

Energiafgifter til staten

Du betaler lovpligtige afgifter til det offentlige transmissionsselskab Energinet.dk, som ejer det overordnede ledningsnet i Danmark.

Derudover betaler du el-afgift, el-distributionsbidrag og el-spareafgift. Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til blandt andet forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøvenlighed og energieffektivitet. Energiafgift udgør ca. 39% af el-regningen.

Forstå din elregning
Pristjek

Hvordan fastsættes prisen på el?

Elprisen fastsættes på den nordiske el-børs, Nord Pool Spot. Her sætter de forskellige leverandører af el (både nationale og internationale) deres el til salg. Prisen bestemmes ud fra, hvor meget el der bliver produceret, og hvor meget el der er brug for – altså udbud og efterspørgsel.

Strøm kan ikke gemmes (endnu), men skal anvendes med det samme. Det gør det svært at regulere forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Udbuddet påvirkes blandt andet af vejrforholdene i Danmark og i vores nabolande. Bliv klogere på el-markedet her

Eksempelvis er vindforholdene afgørende for vindmøllernes strømproduktion og vandstanden i de norske og svenske elve er afgørende for strøm produceret via vandkraft. Man kan derfor ikke med 100% sikkerhed styre produktionen af strøm. Til gengæld kan man skrue ned for produktionen på kraftværkerne.

Udbud og efterspørgsel afgør elprisen

Da både udbud og efterspørgsel har betydning for den pris, der fastsættes på Nord Pool Spot, vil prisen typisk falde, hvis efterspørgslen – og dermed forbruget – er lavt. Det er den ofte om natten, hvor der i private husholdninger generelt ikke forbruges så meget strøm som om dagen.

Få et gratis PRIS:TJEK nu

Hvordan fastsættes prisen på el?

Hvordan fastsættes prisen på el?

Elprisen fastsættes på den nordiske el-børs, Nord Pool Spot. Her sætter de forskellige leverandører af el (både nationale og internationale) deres el til salg. Prisen bestemmes ud fra, hvor meget el der bliver produceret, og hvor meget el der er brug for – altså udbud og efterspørgsel.

Strøm kan ikke gemmes (endnu), men skal anvendes med det samme. Det gør det svært at regulere forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Udbuddet påvirkes blandt andet af vejrforholdene i Danmark og i vores nabolande. Bliv klogere på el-markedet her.

Eksempelvis er vindforholdene afgørende for vindmøllernes strømproduktion og vandstanden i de norske og svenske elve er afgørende for strøm produceret via vandkraft. Man kan derfor ikke med 100% sikkerhed styre produktionen af strøm. Til gengæld kan man skrue ned for produktionen på kraftværkerne.

Udbud og efterspørgsel afgør elprisen

Da både udbud og efterspørgsel har betydning for den pris, der fastsættes på Nord Pool Spot, vil prisen typisk falde, hvis efterspørgslen – og dermed forbruget – er lavt. Det er den ofte om natten, hvor der i private husholdninger generelt ikke forbruges så meget strøm som om dagen.

Få et gratis PRIS:TJEK nu

Hvad koster grøn strøm vs. almindelig strøm?

Prisforskellen på klimavenlig strøm og almindelig strøm er ikke længere så stor, som den tidligere har været – fra cirka 2 øre til 15 øre mere pr. kWh. Forskellen på prisen pr. kWh. er eksempelvis afhængig af hvilken type af klimavenlig løsning der tilbydes baseret på Økologisk Råds kategorisering. Desuden er det også noget så simpelt, at andre el-selskaber vælger at tage en højere pris end andre.

Hos SE kan du få klimavenlig strøm helt ned til kun 2 øre mere pr. kWh i forhold til almindelig el. For en familie med et gennemsnitligt forbrug svarer det til kun ca. 80 kr. ekstra om året på el-regingen*. Så prisen bør altså ikke længere være en barriere for at vælge klimavenlig strøm.

* Gennemsnitsforbruget for en husstand ligger omkring 4.000 kWh årligt.

Få et gratis og klimavenligt PRIS:TJEK

sporgsmaal

Grøn strøm vs. almindelig strøm

Hvad koster grøn strøm vs. almindelig strøm?

Prisforskellen på klimavenlig strøm og almindelig strøm er ikke længere så stor, som den tidligere har været – fra cirka 2 øre til 15 øre mere pr. kWh. Forskellen på prisen pr. kWh. er eksempelvis afhængig af hvilken type af klimavenlig løsning der tilbydes baseret på Økologisk Råds kategorisering. Desuden er det også noget så simpelt, at andre el-selskaber vælger at tage en højere pris end andre.

Hos SE kan du få klimavenlig strøm helt ned til kun 2 øre mere pr. kWh i forhold til almindelig el. For en familie med et gennemsnitligt forbrug svarer det til kun ca. 80 kr. ekstra om året på el-regingen*. Så prisen bør altså ikke længere være en barriere for at vælge klimavenlig strøm.

* Gennemsnitsforbruget for en husstand ligger omkring 4.000 kWh årligt.

Få et gratis og klimavenligt PRIS:TJEK

SE mand med et spørgsmål til elregninger

Sammenlign elpriser

Det danske el-marked er frit, og du bestemmer derfor selv, hvor du køber el. Det betyder, at du også frit kan sammenligne elpriser og skifte til et andet el-selskab, hvis det bedre kan betale sig for dig.

Vær opmærksom, når du sammenligner elpriser

Du skal dog være opmærksom på, at det kun er strømmen og abonnementet (ca. 13%) på den samlede el-regning, du kan spare på. Og altså ikke på gebyrer og afgifter til staten som alle el-selskaber er underlagt via lovgivning.

Husk også, når du er på jagt efter den billigste elpris, at el-priserne svinger mere end benzinpriserne. Så hvad der er den billigste el-aftale den ene dag – er ikke nødvendigvis den billigste i morgen.

Det betaler sig altså ikke altid at gå efter den el-aftale, der har den billigste elpris. Det handler også om dit forbrug, og hvem du er som person. Tag det med i dine overvejelser, når du sammenligner elpriser.

Få hjælp til at sammenligne elpriser

SE's elpriser

Herunder kan du se en oversigt over elpriserne, øst og vest for storebælt på vores to el-aftaler. Du kan også finde de aktuelle elpriser her.

 

Vest for storebælt

Prisudviklingen

El-aftaler

 

Re:El

Øre/kWh*

Fastpris

Øre/kWh*
Februar 2020   28,63 40,24
Januar 2020   37,07  46,83
December 2019   44,27  47,40
November 2019   40,99  47,36
Oktober 2019   38,28  46,50
September 2019   40,59  46,23
August 2019  41,50  48,56
Juli 2019   35,97  42,93
Juni 2019   40,21  44,61
Maj 2019   41,73  50,41
April 2019  36,61  47,43
Marts 2019  45,22  47,43
Februar 2019  52,21  51,47


Øst for storebælt

Prisudviklingen

El-aftaler

 

Re:El

Øre/kWh*

Fastpris

Øre/kWh*
Februar 2020   30,86  41,59
Januar 2020  38,29  43,13
December 2019  45,15  44,16
November 2019  44,02 43,35
Oktober 2019  40,10 45,21
September 2019  42,11 46,19
August 2019  41,67 49,51
Juli 2019   36,66  44,59
Juni 2019   40,89  46,40
Maj 2019   42,50  51,94
April 2019   38,53  48,74
Marts 2019   46,26  48,74
Februar 2019   53,48  53,93

*De angivne priser er ekskl. skatter og afgifter. SE viderefakturerer priserne fra dit el-netselskab. Læs mere her

Undgå at blive snydt af en billigere elpris

Når du bliver mødt af et væsentlig bedre tilbud på el, er der nogle alarmklokker, der bør ringe:

 • Bliver du stoppet af en el-leverandør i supermarkedet, som lover dig store besparelser, skal du passe på. Han kender ikke dit el-forbrug og har ingen forudsætning for at sige noget om, hvor meget du kan spare.
 • Strømmen udgør kun 12% af din samlede el-regning. Så med mindre du har et ekstremt højt el-forbrug, kan du aldrig spare flere tusinder om året ved at skifte el-selskab. Den gennemsnitlige danske husstand, der ikke har skiftet energiselskab de sidste 2-3 år, vil typisk kunne spare mellem 100 -300 kr./år.
 • Oplyser en sælger dig en billigere elpris. Så vær opmærksom på at sammenligne tilbud på samme grundlag. Du kan for eksempel ikke sammenligne en variabel elpris med en fast elpris, da der er forskel i den risiko du løber. Husk også at sammenligne øvrige vilkår end prisen på el, såsom forskelle i abonnementet og gebyrer.
 • Inden du tegner en billigere el-aftale, så husk at tjekke hvilke priser og vilkår der gælder efter en evt. introduktionsperiode. Lad dig ikke presse af et hurtigt tilbud – men tag dig tid til at læse det med småt, så du ved, hvad du siger ja til.
 • Vær opmærksom på, at sælgere ikke må ringe til dig med el-tilbud med mindre, du har sagt ja tak til at blive ringet op. Sådan er markedsføringsloven.

 

Hvor meget kan du spare ved at skifte el-selskab?

Prisforskellen på den højeste og laveste elpris hos landets cirka 45 el-selskaber er ca. 30 øre pr. kWh. Kigger du alene på prisen og ikke på, hvordan el-aftalen er udformet, kan en familie med et gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh spare cirka 1000-1200 kr. om året.

Men vær opmærksom på, om den særligt lave pris kun er en introduktionspris (i en afgrænset periode) – og tjek også om de elpriser du sammenligner gælder for ens perioder.

Tjek om du kan spare

4 nyttige tips om elpriser

Har du brug for et samlet overblik over elpriserne, så tjek: www.elpris.dk.
Her er alle el-selskaberne forpligtet til at offentliggøre alle el-produkter og priser.

Vi holder, hvad vi lover!

Har du brug for et samlet overblik over elpriserne, så tjek: www.elpris.dk.
Her er alle el-selskaberne forpligtet til at offentliggøre alle el-produkter og priser.

Tænk over, om du vil lave en el-aftale med en fast pris eller med en variabel pris. Vælger du fast pris, kender du prisen i hele aftaleperioden. Vælger du variabel pris, vil din elpris svinge i takt med prisudviklingen på el-markedet – det vil sige, du påtager dig en risiko for prisudsving.

Vi holder, hvad vi lover!

Tænk over, om du vil lave en el-aftale med en fast pris eller med en variabel pris. Vælger du fast pris, kender du prisen i hele aftaleperioden. Vælger du variabel pris, vil din elpris svinge i takt med prisudviklingen på el-markedet – det vil sige, du påtager dig en risiko for prisudsving.

Ved du ikke, hvor mange kWh din husstand bruger om året? Så tjek din årsopgørelse – er du kunde hos SE, finder du din årsopgørelse på Min Side. Ellers kan du gå ud fra, at en typisk dansker bruger cirka 1500 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie på 2 voksne og 2 børn bruger cirka 4000 kWh om året.

Vi holder, hvad vi lover!

Ved du ikke, hvor mange kWh din husstand bruger om året? Så tjek din årsopgørelse – er du kunde hos SE, finder du din årsopgørelse på Min Side. Ellers kan du gå ud fra, at en typisk dansker bruger cirka 1500 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie på 2 voksne og 2 børn bruger cirka 4000 kWh om året.

Vær opmærksom på, at det kun er strømmen og abonnement til dit el-selskab (ca. 13% af den samlede el-regning), du kan spare på. De øvrige 87% på din el-regning er transportgebyr og afgifter til staten, som alle el-selskaber er underlagt via lovgivning. Derfor bør du altid tjekke, om den pris du får oplyst, er den reelle elpris, eller om der mangler at blive pålagt gebyrer og afgifter.

Vi holder, hvad vi lover!

Vær opmærksom på, at det kun er strømmen og abonnement til dit el-selskab (ca. 13% af den samlede el-regning), du kan spare på. De øvrige 87% på din el-regning er transportgebyr og afgifter til staten, som alle el-selskaber er underlagt via lovgivning. Derfor bør du altid tjekke, om den pris du får oplyst, er den reelle elpris, eller om der mangler at blive pålagt gebyrer og afgifter.

Er du i tvivl om du betaler for meget for din el, så få et gratis PRIS:TJEK hos SE. Et tjek, hvor vi kigger på din el-aftale og dit el-forbrug – og ser på hvilken el-aftale, der bedst betaler sig for dig og din husstand.

Hør om du kan få en bedre pris

Få et gratis PRIS:TJEK
– og måske en bedre elpris?

Er du i tvivl, om du har den rigtige el-aftale til dine behov?

Så få et gratis PRIS:TJEK på din el-aftale – og få svar på, hvilken el-aftale, der bedst betaler sig for dig og din husstand.

 • Gratis og uforpligtende PRIS:TJEK
 • En el-aftale til dit behov
 • Attraktive priser
 • Udfyld formularen, så ringer vi dig op

 

Udfyld formularen, så ringer SYD ENERGI Salg A/S dig op og giver et PRIS:TJEK 

Navn
Adresse
Adresse skal vælges på listen
Telefonnummer
Email