Nyt SE domicil

SE bygger arkitektonisk perle med banebrydende energiprofil. Udover at være et fantastisk bygningsværk, bliver bygningen Danmarks største erhvervsbyggeri i passivhus-standard, og vi sigter endda mod at bygge et plusenergihus.

         

Klik på billederne og download.

SE er i fuld gang med at opføre sit nye domicil til 420 medarbejdere i Esbjerg. Det bliver ikke bare en af Europas mest energieffektive arbejdspladser. Det bliver også startskuddet til et dansk erhvervsprojekt, der skal skabe 1000 arbejdspladser med fokus på udviklingen af det intelligente energisystem.
Første spadestik på SE’s nye domicil blev taget den 14. november 2011, og dermed bliver to af de største globale megatrends, bæredygtighed og digitalisering, smeltet sammen til et nyt grønt eventyr i Esbjerg og Syddanmark. Byggeriet forventes indflytningsklar i maj 2013.

Esbjerg har igennem flere år markeret sig som et fyrtårn inden for energiområdet i Danmark, og med byggeriet af det nye domicil i Esbjerg, som bliver en af Europas mest energieffektive arbejdspladser, tages endnu en række store skridt mod Energimetropolen Esbjergs mål om at skabe grøn vækst i den syddanske region. Det nye domicil bliver nemlig, med godt 10.500 kvadratmeter, det største plusenergi-domicil herhjemme og blandt de største i Europa.

Next Step City – hvor løsninger til det intelligente energisystem udvikles
Domicilet bliver et afgørende element i den kommende esbjergensiske klynge og erhvervspark Next Step City, som skal skabe og tiltrække mere end 1000 viden-arbejdspladser inden for udviklingen af det såkaldte intelligente energisystem. Det intelligente energisystem handler om konverteringen af det fossile energisystem til det grønne energisystem. Det er en stor opgave med hundredetusindvis af varmepumper, elbiler mv., og det skaber et øget behov for strøm – primært fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. Intelligent styring af denne vedvarende energi og klimavenlige løsninger er nøglen til at sikre et effektivt og CO2-frit Danmark.

Next Step City kommer til at strække sig over mere end 70.000 kvadratmeter. Målgruppen for erhvervsparken er udviklingsorienterede virksomheder, der arbejder indenfor energi og klima samt højhastighedsinternet (fibernet). SE stiller ressourcer til rådighed for innovative virksomheder, der ønsker at køre udviklingsprojekter i fuld skala.

Læs mere om Next Step City 

Hoffmann A/S skal bygge SE’s nye smukke og energieffektive domicil

Det var smuk arkitektur og banebrydende sammensætning af energieffektive løsninger, der lå bag valget af Hoffmann A/S som totalentreprenør til opførelsen af SE’s nye domicil i Esbjerg. Udover at være et fantastisk bygningsværk, arbejder vi benhårdt for at skabe Danmarks største plusenergibyggeri, og uanset om denne ambitiøse målsætning blive nået, vil bygningen blive blandt Europas fem største kontorbyggerier indenfor passivhus-standard. Det er vi meget stolte af.

Sammen med sine partnere GPP Arkitekter A/S, Esbensen Rådgiv. Ing. A/S, Sloth Møller, Rådg. Ing. A/S, Alectia A/S og Thing og Wainø Landskabsarkitekter ApS skal Hoffmann A/S færdiggøre det nye domicil for SE’s administration, som i dag sidder i utidssvarende bygninger på Ravnevej og andre adresser i Esbjerg. Den flotte, lyse og topmoderne bygning bliver en rund arkitektonisk perle, og skal ligge i Esbjerg N – nærmere bestemt foran Lyshøjen og tæt på Cocios hovedkvarter. Bygningen forsynes med et omhyggeligt udvalg af energieffektive teknologier, herunder hele 10 km jordslanger til køling, og der vil blive monteret 1800 m² energiproducerende solceller, som dermed vil rumme et af Danmarks største solcelleanlæg.

SE vil have en af verdens mest effektive serverfaciliteter
Driften af alle verdens servere anslås til at udgøre to procent af verdens samlede CO2-udledning, hvilket svarer til hele flyindustriens udledning. I forbindelse med udviklingen af SE’s kommende domicil stod det derfor også hurtigt klart, at det kommende domicils serverdrift vil komme til at stå for 60-80 % af det samlede energiforbrug.

For at kunne skabe et plusenergihus bygget efter passivhus-standarden, var det derfor et krav, at der i det kommende domicil skal udvikles løsninger, der kan reducere serverdriftens energiforbrug til et minimum. Disse løsninger udgør for øjeblikket tre elementer. For det første kan virtualiserede servere, muliggøre at vi kan samle serveraktivitet på færre servere. For det andet, reducerer jordkøling behovet for at bruge el til at køle serverne. Og endelig handler det om, at bruge spildvarmen fornuftigt, til opvarmning i den øvrige bygning og eventuelt i de omkringliggende områder.

Domicilet understøtter SE’s værdier
Vi følger fremdriften i byggeriet tæt og glæder os ikke mindst til at flytte ind i denne flotte, lyse og topmoderne bygning. Bygningen er indrettet til at udnytte medarbejdernes ressourcer optimalt og har stort fokus på at inspirere hele koncernen til at udvise åbenhed og nærvær, følge egne overbevisninger og skabe bæredygtige løsninger.

Byggeriet omfatter 10.500 m² administration, 3000 m² lager og værkstedsfaciliteter, samt 7500 m² befæstet lagerareal (anslået). Huset bliver et passivhus, der vil leve op til alle kravene om bæredygtigt byggeri. Derudover indrettes der velfærdsområder til at understøtte arbejdsmiljøet samt et 500 m2 innovationscenter, hvor iværksættere indenfor energi, klima og kommunikation kan bo og benytte sig af SE’s ressourcer og faciliteter. Bygningen forventes at stå indflytningsklar i maj 2013.

Læs pressemeddelelse her

Cookie information

Ved at benytte se.dk accep-terer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markeds-føring.

Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem Klik her