Forstå din elregning

 

Her kan du se, hvad de forskellige poster på din elregning dækker over. Bemærk, at hvis du er kunde uden for SE's netområde, får du to regninger: én fra dit net-selskab og én fra SE.

Download forklaringen til print: Forstå din elregning

Sådan skal din regning forstås:

 

"Opgørelse" vedrører dit elforbrug samt dit el-abonnement, hvis du har indgået en aftale om markeds-el hos SE. I eksemplet er medtaget beløb fra punkt 1 til 11 på de næste sider.

 

Den udspecificerede regning

Regningen fra os vil se ud som det nederste af den illustrerede regning her, mens regningen fra dit netselskab vil ligne den øverste del af regningen.

 1. Øverst på regningen er en oversigt over dine måleraflæsninger. Her kan du se, hvad måleren stod på ved seneste aflæsning, og hvad den stod på gangen før. Forskellen mellem de to tal er dit forbrug. I dette eksempel stod måleren på 14.695 den 31. december 2014, mens den stod på 15.174 den 31. marts 2015. Det betyder, at forbruget i dette tilfælde har været på 479 kWh.

 2. SYD ENRGI Net A/S er dit lokale Netselskab – og altså et andet selskab end SE. Netselskabet kan lidt groft sammenlignes med den der leverer benzin eller diesel til en tankstation. Netselskabet har ansvaret for at tilslutte dit hjem til el-nettet, og for at stille nettet til rådighed for det selskab, der leverer el til din bolig.

 3. Punkterne vedrørende transportbetaling – også kaldet nettarif – dækker over de udgifter, du som kunde betaler for, at el-nettet ud til din bolig drives og vedligeholdes. Transportudgifter betales både til SE og til Energinet.dk.

 4. Beløbet er trukket ud af “Transportbetaling til SYD ENERGI” og dækker betaling for energibesparelser, som Energistyrelsen har pålagt SE.

 5. Offentlige forpligtelser/PSO-tarif er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til miljøvenlig energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Dette er en afgift, alle skal betale. Få mere information om Offentlige forpligtelser/PSO-tariffen.

 6. På din regning finder du forskellige poster, som dækker over afgifter til staten. El-afgift og minimumsafgift er eksempler på sådanne afgifter. Der er tale om faste afgifter, du ikke kan påvirke.

 7. Minimumsafgift er en afgift, som du betaler til staten. Afgiften blev introduceret i 2014.

 8. SYD ENERGI Salg A/S er det selskab, der står for salget af elektricitet til kunderne – primært de kunder der bor i SE’s netområde.

 9. Her finder du din eventuelle el-aftale hos Syd Energi Salg A/S. Posten dækker betalingen for forbruget i perioden og linjen under dækker abonnementet for el-aftalen.

 10. Denne post dækker omkostninger til administration i SYD ENERGI Salg A/S. Ved betaling via Betalingsservice tillægges betalingsgebyr på kr. 5,82 pr. regning. Ved manuel betaling tillægges faktureringsgebyr på kr. 25,00 inkl. moms pr. regning.
  Bemærk at beløbet på regningen er ex. moms.

 11. Her finder du det samlede beløb, du skal betale for el købt via SE i perioden.
 

Er du oprettet på "Min Side"?

Som kunde hos SE, har du mulighed for at se dine regninger og følge dit elforbrug på vores selvbetjening "Min Side". Hvis du ikke er oprettet som bruger på Min Side, skal du oprette dig med dit kundenummer og pinkode, som du kan finde på din elregning.

Opret mig på Min Side

Er du allerede oprettet som bruger?
Så skal du logge dig ind med din e-mailadresse og kodeord

Cookie information

Ved at benytte se.dk accep-terer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markeds-føring.

Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem Klik her