Forstå din elregning

Her kan du se, hvad de forskellige poster på din elregning dækker over.

Forstå din elregning 

Er du kunde uden for SE's forsyningsområde, får du to regninger: én fra dit net-selskab og én fra SE. Regningen fra os vil se ud som det nederste af den illustrerede regning her, mens regningen fra dit netselskab vil ligne den øverste del af regningen.

 

1: Øverst på regningen er en oversigt over dine måleraflæsninger. Her kan du se, hvad måleren stod på ved seneste aflæsning, og hvad den stod på gangen før. Forskellen mellem de to tal er dit forbrug. I dette eksempel stod måleren på 356 den 31. december, mens den stod på 393 den 31. marts. Det betyder, at forbruget i dette tilfælde har været på 37 kWh.

2: SYD ENERGI NET A/S er dit lokale Forsyningspligtselskab – og altså et andet selskab end SE. Netselskabet kan lidt groft sammenlignes med dem, der leverer benzin eller diesel til en tankstation. Mens din el-leverandør – altså vi hos SE – har alle de sjove opgaver inde på servicestationen. Netselskabet har ansvaret for at tilslutte dit hjem til el-nettet, og for at stille nettet til rådighed for det selskab, der leverer el til din bolig – altså os.

3: Punkterne vedrørende transportbetaling - også kaldet nettarif - dækker over de udgifter, du som kunde betaler for, at el-nettet ud til din bolig drives og vedligeholdes. Transportudgifter betales både til SE og til Energinet.dk.

4: Beløbet er trukket ud af "Transportbetaling SYD ENERGI" og dækker betaling for energibesparelser, som Energistyrelsen har pålagt SE.

5: Dette er en afgift, som du betaler for at sikre forskning og udvikling i miljørigtig el-produktion. Det er noget, alle skal betale.

6: På din regning finder du forskellige poster, som dækker over afgifter til staten. El-afgift, Energispareudgift og El-distributionsbidrag er alle sådanne afgifter. Der er tale om faste afgifter, du ikke kan påvirke.

7: Ny afgift indført i 2011, som skal bidrage til udvikling af grønne energikilder.

8: Dette er et fast abonnement som dækker omkostninger til målere samt drift, vedligeholdelse og administration af det lokale el-net.

9: SYD ENERGI Salg A/S er det selskab, der står for salget af elektricitet til kunderne – primært de kunder der bor i SE’s forsyningsområde.

10: Denne post dækker omkostninger til administration i SYD ENERGI Salg A/S. Ved betaling via Betalingsservice tillægges betalingsgebyr på kr. 5,82 pr. regning. Ved manuel betaling tillægges faktureringsgebyr på kr. 29,00 inkl. moms pr. regning.

11: Her finder du det beløb, du samlet skal betale for energirigtige varer købt via SE.

Ved at benytte se.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markedsføring. Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem Klik her.