Forstå din elregning

 

Her kan du se, hvad de forskellige poster på din elregning dækker over. Bemærk, at hvis du er kunde uden for SE's netområde, får du to regninger: én fra dit net-selskab og én fra SE.

Download forklaringen til print: Forstå din elregning

Sådan skal din regning forstås:

Opgørelse og Forudbetalt abonnement og aconto

 

 1. "Opgørelse" vedrører dit elforbrug samt dit el-abonnement, hvis du har indgået en aftale om markeds-el hos SE. I eksemplet er medtaget beløb fra punkt 1 til 14 på de næste sider.
  A1. Under punktet ”tidl. faktureret net abonnement / aconto” kan du se net abonnement for 2014, som du har forudbetalt. Beløbet står som minus, da samme beløb er lagt til under posten ”el for perioden”. Når tallene trækkes fra hinanden giver det 0 kr. og har ingen betydning for det samlede beløb . Se evt. mere på næste side af din regning eller under punkt 8 nedenfor.

 2. "Forudbetalt abonnement og aconto" vedrører de samlede aconto betalinger og/eller forudbetalte abonnementer, som betales forud i perioden. I eksemplet er medtaget beløb fra punkt 15 på sidste side. Punkt 15 vedrører forudbetaling af dit net-abonnement.

 3. Hvis du betaler andre former for aconto eller forudbetalte abonnementer vil disse også fremgå af dette afsnit, som en separat linie eksempelvis i form af teksten ”El for periode ….”
 

Den udspecificerede regning

Regningen fra os vil se ud som det nederste af den illustrerede regning her, mens regningen fra dit netselskab vil ligne den øverste del af regningen.

 1. Øverst på regningen er en oversigt over dine måleraflæsninger. Her kan du se, hvad måleren stod på ved seneste aflæsning, og hvad den stod på gangen før. Forskellen mellem de to tal er dit forbrug. I dette eksempel stod måleren på 14.178 den 30. september, mens den stod på 16.695 den 31. december. Det betyder, at forbruget i dette tilfælde har været på 517 kWh.

 2. SYD ENRGI Net A/S er dit lokale Netselskab – og altså et andet selskab end SE. Netselskabet kan lidt groft sammenlignes med den der leverer benzin eller diesel til en tankstation. Netselskabet har ansvaret for at tilslutte dit hjem til el-nettet, og for at stille nettet til rådighed for det selskab, der leverer el til din bolig.

 3. Punkterne vedrørende transportbetaling – også kaldet nettarif – dækker over de udgifter, du som kunde betaler for, at el-nettet ud til din bolig drives og vedligeholdes. Transportudgifter betales både til SE og til Energinet.dk.

 4. Beløbet er trukket ud af “Transportbetaling til SYD ENERGI” og dækker betaling for energibesparelser, som Energistyrelsen har pålagt SE.

 5. Offentlige forpligtelser/PSO-tarif er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til miljøvenlig energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Dette er en afgift, alle skal betale. Få mere information om Offentlige forpligtelser/PSO-tariffen.

 6. På din regning finder du forskellige poster, som dækker over afgifter til staten. El-afgift og minimumsafgift er eksempler på sådanne afgifter. Der er tale om faste afgifter, du ikke kan påvirke.

 7. Minimumsafgift er en afgift, som du betaler til staten. Afgiften blev introduceret i starten af 2014.

 8. Disse punkter dækker over dit forudbetalte net-abonnement for 2014. Hver linje dækker en faktureringsperiode og her er perioderne lig de 4 kvartaler i 2014 med et beløb på 162,5 kr. pr. kvartal. Beløbet fratrækkes din regning nederst på siden (se punkt 14). Beløbet fratrækkes inkl. moms. og udgør derfor i dette eksempel de 162,5 kr. + moms for de fire perioder, hvilket svarer til et beløb på 812,50 kr. for perioden.
  Der lægges et beløb svarende til 812,5 kr. til i punkt 8 og tilsvarende fratrækkes igen i punkt 14, hvilket betyder at beløbene går i 0 og har ingen indflydelse på totalen

 9. SYD ENERGI Salg A/S er det selskab, der står for salget af elektricitet til kunderne – primært de kunder der bor i SE’s netområde.

 10. Her finder du din eventuelle el-aftale hos Syd Energi Salg A/S. Posten dækker betalingen for forbruget i perioden hvorimod linjen under dækker abonnementet for el-aftalen.

 11. I det viste eksempel har kunden haft SEs forsyningspligt produkt (Markeds-el) i perioden fra 1.10.2014 til 12.12.2014, hvor denne aftale blev afløst af en Basis el privat aftale for perioden 13.12.2014 til 31.12.2014. Skiftet i netop disse perioder vil typisk være forbundet med at SEs forsyningspligtbevilling udløb pr. 12.12.2014 hvorefter alle SEs forsyningspligtkunder blev tilbudt at fortsætte på en Basis el aftale. Kontakt evt. vores kundeservice 7011 5010 hvis du har spørgsmål til dette.

 12. Denne post dækker omkostninger til administration i SYD ENERGI Salg A/S. Ved betaling via Betalingsservice tillægges betalingsgebyr på kr. 5,82 pr. regning. Ved manuel betaling tillægges faktureringsgebyr på kr. 29,00 inkl. moms pr. regning.
  Bemærk at beløbet på regningen er ex. moms.

 13. Her finder du det samlede beløb, du skal betale for energirigtige varer købt via SE i perioden. Beløbet inkluderer ikke eventuelle beløb i punkt 16.

 14. Denne post dækker over det beløb du eventuelt tidligere har betalt for dit net-abonnement forud for 2014. Beløbet står som minus, da du allerede har betalt dette beløb. Beløbet modregnes posterne i punkt 8.
 

Forudbetalte abonnementer og aconto betalinger

 1. Dette er et fast årligt abonnement, som dækker omkostninger til målere samt drift, vedligeholdelse og administration af det lokale el-net hos Syd Energi Net A/S. Beløbet betales forud for et år af gangen.

 2. Her finder du det beløb, du samlet skal betale for forudbetalte abonnementer og aconto. I eksemplet inkluderer beløbet betaling for punkt 15.
 

Er du oprettet på "Min Side"?

Som kunde hos SE, har du mulighed for at se dine regninger og følge dit elforbrug på vores selvbetjening "Min Side". Hvis du ikke er oprettet som bruger på Min Side, skal du oprette dig med dit kundenummer og pinkode, som du kan finde på din elregning.

Opret mig på Min Side

Er du allerede oprettet som bruger?
Så skal du logge dig ind med din e-mailadresse og kodeord

Cookie information

Ved at benytte se.dk accep-terer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markeds-føring.

Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem Klik her