Billig el til hele Danmark

SE leverer el til hele Danmark, og vi har en række gode aftaler, så du kan vælge det billigste alternativ i forhold
til dit forbrug. Du kan låse din elpris, når den er lav, lade os forhandle en god pris hvert kvartal eller bruge strøm,
når elprisen er lav.

Elaftaler tilpasset dit forbrug

Vi har sammensat en række elaftaler, så du kan finde en aftale, der passer til dit forbrug.

Re:EL

El til indkøbspris - helt reelt

Fast lavt abonnement på 19,95 kr. pr. md.
Betalingsservice er inkluderet i prisen
Med en Re:EL aftale fastsættes din pris pr. kWh månedligt bagud, ud fra priserne på den nordiske elbørs Nordpool Spot.
Læs mere
Sidste måneds pris (april 2015)
øre / kWh*
Bestil Re:EL

Variabel el

Variabel el

Lad os forhandle en god pris

Vi forhandler den bedst mulige pris hvert kvartal.
Du opnår trygheden ved at kende din pris et kvartal forud, og opnår samtidig en pris der følger markedsudviklingen på el.
Lidt lavere pris end Basis
Læs mere
Variabel el
øre / kWh*
Bestil variabel el

Fastpris el

Fast el

Fast lav pris i op til 2 år

Slå til, når el-prisen er lav og gør en god handel.
Du kan låse prisen fast i 6, 12 eller 24 måneder.

Læs mere
Fastpris el 6 måneder
øre / kWh*
Fastpris el 12 måneder
øre / kWh*
Fastpris el 24 måneder
øre / kWh*
Bestil fastpris el

Spot el

Spot el

Brug strømmen, når den er billigst

Vask tøj sent om aftenen, og spar penge imens.
Prisen fastsættes time for time, døgnet rundt.

Læs mere
Gennemsnitlig spot pris seneste måned
øre / kWh*
Bestil spot el

Basis el

Basis el prisen følger markedsprisen

Basis El prisen følger markedsprisen, og prisen fastsættes kvartalsvis.
Basis El er det produkt, som tidligere forsyningspligt-kunder hos SE er flyttet over på.
Med Basis El får du ikke ekstra fordele, besparelser eller bedre grøn samvittighed. Derfor anbefaler vi, at du tegner en aftale om billigere strøm.
Basis el
øre / kWh*
Bestil basis el

*Prisen er ekskl. distributionstariffer og energiafgifter, som opkræves af dit distributionsselskab. Ved Spot el er prisen inkl. profil og handelsomkostninger på 3,13 øre/kWh inkl. Moms.

Produktion af el: Fra natur til forbruger

For mange mennesker er el noget, der løber i ledningerne, tænder elpæren og generelt er nødvendigt i mange af dagens gøremål. Men alligevel er strøm en uhåndgribelig størrelse, og derfor vil vi nu forklare, hvordan el produceres, og dens vej fra natur til forbrugerens stikkontakt. El tilbagelægger nemlig en lang rejse, inden den bruges til at tænde fjernsynet i stuen.

Vedvarende energi

Vedvarende energi såsom vind- og vandkraft er kendetegnet ved, at energikilden ikke vil løbe tør i modsætning til fossile brændstoffer, som eksisterer i begrænsede mængder under jorden. Vedvarende energi er desuden skånsomt for miljøet, da der udledes mindre CO2 i elproduktionen.

El fra vindkraft og vandkraft

I Danmark har vi en stor produktion af el fra vindenergi, mens Norge og Sverige producerer store mængder el med vandkraft fra nedbør, som falder i fjeldene.

Vindmølleparker og vandkraftværker placeres strategisk i forhold til de geografiske omgivelser, da kraftværkerne udnytter den energi, der er i vandets og vindens bevægelse. Derfor skal vandkraftværker placeres på steder med kraftig vandstrømning, mens vindmølleparker skal placeres i områder med stor chance for blæst.

Energien fra vind og vand får vind- og vandturbiner til at dreje rundt, hvorved der dannes mekanisk energi. Den mekaniske energi ledes hen til en generator, hvor det omdannes til elektrisk energi, som er den strøm, du bruger derhjemme.

Selvom vedvarende energikilder principielt ikke løber tør, vil der dog være store udsving i produktionen. Vindmøller producerer ikke el i vindstille vejr, og vandkraftværkerne er mest effektive, når sneen smelter i bjergene og store mængder vand kan omdannes til el. Dog kan vand lagres i vandmagasiner, hvilket betyder, at man i højere grad kan regulere produktionen af el.

El fra kul, olie og andre fossile brændstoffer

Elproduktion fra kul, olie og andre fossile brændstoffer i undergrunden er mere stabil og kan dermed supplere el fra vedvarende energikilder. Til gengæld er el fra fossile brændstoffer mere skadelig for miljøet, da der udledes store mængder CO2. Samtidig vil der en dag ikke være flere fossile brændstoffer tilbage, da gendannelsen foregår langsommere end forbruget, og ’lageret’ derfor stille og roligt tømmes.

Damp bliver til strøm

På dampkraftværker forbrændes de fossile brændstoffer, hvorved vand omdannes til damp med et meget højt tryk. Energien fra dampens tryk ledes ind i dampturbiner, der begynder at rotere og producere strøm. Man kan altså sige, at dampens bevægelse omdannes til strøm.

Af hensyn til både miljø og fremtidig forsyning af el, bør vedvarende energi udvikles og effektiviseres, så vi ikke længere er så afhængige af de fossile brændstoffer. SE indgår i flere samarbejdsprojekter, som skal bidrage til et CO2-frit samfund.

Transport af el

Når kraftvarmeværkerne har produceret el, ledes det ud i det danske transmissionsnet, som både fører el, gas og fjernvarme ud i de danske hjem. El kan ikke lagres effektivt og skal derfor bruges umiddelbart efter produktion, hvilket stiller krav til viden om udbud og efterspørgsel.

Eksempelvis forbruger danskerne mindre strøm om aftenen og natten, og der skal således ikke produceres lige så meget el i disse tidsrum. Det betyder, at afbrændingen af fossile brændstoffer reduceres, så strømmen fra vedvarende energi bruges først.

Elforbrug i de danske hjem

Når strømmen når frem til dig, kan du forbruge strømmen i din bolig eller på din arbejdsplads, og hermed er energien fra naturen nået til endestationen.

Grøn strøm forbruges først

Strøm er mest miljøvenlig om aftenen og natten, fordi færre danskere bruger strøm på disse tidspunkter. Derfor er der mindre efterspørgsel på strøm, og da det prioriteres, at el fra vedvarende energikilder bruges først, vil størstedelen af strømmen komme fra vedvarende energi.

Derfor skåner du miljøet mere, hvis du vasker tøj, eller tænder opvaskemaskinen om aftenen og natten. Det kan du udnytte med elaftalen Spot El, hvor du kan spare penge ved at bruge strøm om aftenen.

Er du erhvervskunde?

Klik her for at bestille el hvis du er erhvervskunde.

Cookie information

Ved at benytte se.dk accep-terer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markeds-føring.

Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem Klik her